16.04.09

Kampaania „Saada sõber kooli!“ kuulutab välja koomiksi- ja esseekonkursid

9. aprillil aktiivselt alanud kampaania „Saada sõber kooli!“ toob Eestisse enam kui 120 riigis toimiva kampaania Global Campaign for Education, mis on suutnud ühendada nii mittetulundusühendusi kui õpetajate organisatsioone igal kontinendil. Kampaania tutvustab juurdepääsu haridusele kui inimõigust ja tegeleb aktiivselt avalikkuse teadlikkuse tõstmisega, et luua valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide tasandil poliitilist tahet täita antud lubadused – tagamaks kõigile maailma lastele tasuta juurdepääs haridusele. 2009. aastal on kampaania teemaks Eestis ja üle maailma noorte ja täiskasvanute kirjaoskus.

Kampaania raames kuulutame välja koomiksi- ja esseekonkursid, mis kestavad aprilli algusest kuni 11. maini ning millest on oodatud osalema kõik kuni 26- aastased noored.

Koomiksivõistluse teemaks on elementaarne kirjaoskus ning haridus. Võistlustöödes tuleb kajastada enda nägemust kirjaoskuse või selle puudumise mõju kohta maailma noortele ja täiskasvanutele.
Võistlusele võib esitada töid mistahes formaadis. Elektrooniliselt ja paberkandjal. Mustvalgelt ja värviliselt. Rohujuure koomiksist peenema näputööni. Kolme parimat joonistajat autasustatakse Apple MP3’e mängijatega!

Esseevõistluse teemaks on samuti elementaarne kirjaoskus ning haridus. Võistlustöödes tuleb kajastada enda nägemust kirjaoskuse või selle puudumise mõju kohta maailma noortele ja täiskasvanutele ning pakkuda enda nägemust võimalikest sammudest, üleskutsetest, et tagada igale maailma lapsele tasuta põhiharidus aastaks 2015. Osalemiseks tuleb esitada 3000 kuni 7000 tähemärgi pikkune essee kas eesti või vene keeles, mis vastab konkursi teemale ning mida ei ole varem avaldatud. Kolme parimat kirjutajat autasustatakse kinkekaartidega kauplusest Rahva Raamat!

Mõlema konkursi puhul hinnatakse eelkõige esitatud tööde vastavust teemale. Selleks on oluline teada, et:

Kirjaoskus on üks põhilisi inimõiguseid ning kriitilise tähtsusega vaesusest pääsemiseks, tervise parandamiseks ning inimõiguste rikkumiste vähendamiseks. Kirjaoskamatu inimene ei pruugi osata ennast kaitsta eluohtlike haiguste eest või hoolitseda efektiivselt enda perekonna eest. Kirjaoskus on ka eelduseks enda kodanikuõiguste kasutamisele ning osalemiseks ühiskonnas ja demokraatlikes protsessides. Noorte ja täiskasvanute kirjaoskus oma kõigis vormides mängib olulist rolli inimeste vabaduse tagamisel ning võimaldab neil juhtida iseenda positiivset arengut läbi nende mõtete ja tegude. Kirjaoskus loob kriitilise arusaama suurematest kaasaegsetest probleemidest ja sotsiaalsetest muutustest ning loob võimaluse mängida ühiskonna arengus aktiivset rolli hinnates sotsiaalset õiglust, võrdsust ja rahu.

Hoolimata sellest on maailmas veel jahmatavad 774 miljonit täiskasvanut ja 75 miljonit last, kes ei oska lugeda ega kirjutada. See tähendab, et vähemalt viiendik maailma täiskasvanud rahvastikust – neljandik naistest – ei saa elada täisväärtuslikku elu.

Selleks, et konkursil edukalt osaleda, tutvu kindlasti konkursi tingimuste ja taustmaterjaliga kampaania „Saada sõber kooli!“ veebilehel:

Lisainformatsioon:

Gerd Tarand
Kampaania „Saada sõber kooli!“, koordinaator Eestis
gerd.tarand@mondo.org.ee
56462734

VAATA KÕIKI UUDISEID