08.12.17

“Jätkusuutlik tulevik” Keeni koolis

Maailmaharidusnädal toimus ajavahemikus 6.-10. november 2017.a. Sissejuhatusena teemasse toimus esimene tegevus juba 19. oktoobril, kui tähistasime perepäeva, mille raames korraldasime heategevusliku laada Keenia tüdruku Valentine õpingute toetuseks.

Valga Gümnaasiumi töötoad

Valga Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad viisid läbi 6.-9. klassile töötube, kus õpiti tegema söödavat paberit, valekaaviari ja valespagette. Samuti näitasid gümnaasiumiõpilased, mis juhtub muna ja kontidega, kui need äädikasse panna ning mis jääb järgi Coca-Colast, kui seda kuumutada. Töötubadega sooviti tähelepanu pöörata toidu raiskamisele, tervislikule toitumisele ning veidi fantaseerida teemal, mis juhtuks,  kui osa toiduaineid peaks tulevikus muutuma haruldaseks või üldse kaduma. Et 8.-9. klassil oli rohkem nö mäkerdamist, siis said nad selga valged kitlid ja kätte kummikindad, mis palju elevust tekitas ning asjalikumale õhkkonna tekkele kaasa aitas. Gümnaasiumi õpilaste seas oli ka kaks endist Keeni kooli õpilast, kelle nägemise üle kõigil hea meel oli. Väga positiivne, et nad said nüüd  vanema ja targema õpilase rollis olla ning ka õpetamiskogemuse saada.

Vilistlane julgustab

Teisel päeval külastas meid  Keeni kooli vilistlane Angela Käärik, kes rääkis oma valikutest ja tegemistest põhikooli lõpetamise järel. Ta tegi kokkuvõtte oma õpingutest Tartu Tamme Gümnaasiumis ning tutvustas Tartu Kutsehariduskeskuse turismikorraldaja eriala. Ta tõi välja oma kõhklused seoses valikutega, rõhutas raskustele mitte alla andmist ning julgustas üheksandikke igal juhul proovima ja katsetama uusi väljakutseid. Kõlama jäi mõte, et maailm on avatud ning kooli kaudu on võimalik minna paljudesse võõrastesse ja tundmatutesse kohtadesse ning ennast proovile panna.

Jätkusuutlik tarbimine ja sotsiaalne ebavõrdsus

Kolmanda päeva sisustasid Mondo töötaja Viktoria poolt juhendatud töötoad, kus 6. ja 7. klassi õpilased said teada, kuidas valmib šokolaad ning millise pika töötlemisetapi läbib kakao uba,  enne kui see šokolaaditahvlisse jõuab. Teema haakus väga hästi just seetõttu, et 7. klassi õpilased tegelevad parasjagu minifirma projektiga, kus tootena valmivadki  šokolaaditahvlid. Loodan, et nad pööravad nüüdsest  rohkem tähelepanu kakao päritolule ning teevad valiku õiglase kaubanduse põhimõttest lähtuvalt. Teises tunnis arutleti sotsiaalse ebavõrdsuse ja kiusamise teemadel. Lapsed oskasid hästi analüüsida vaesusega seotud riske ning samas mõista, et ükski laps pole süüdi oma majanduslikus olukorras.

8.- 9. klassi õpilased tegelesid teemadega nagu mobiiltelefonide kasutamisega seonduvad globaalsed probleemid ja taaskasutuse võimalused ning tutvuti  ringmajanduse mõistega. Vaadati üle  erinevad toote- ja pakendimärgised ning jõuti järeldusele, et igapäevaselt on võimalik palju keskkonnasõbralikumalt tegutseda. Samuti võib tõdeda, et Eestis on veel palju ära teha, et ringmajandust siingi populariseerida.

Kultuurialane loeng

Päeva lõpetas Viktoria oma reisimuljete jagamisega Birmast, kus ta paari kuu jooksul vabatahtlikuna inglise keelt õpetas. Selgelt tulid välja  eurooplase jaoks teistsugused kultuurinähtused, millest mõnega harjus ja mõnega mitte. Eriti huvitas õpilasi toiduteema, mistõttu tunni lõpetas erinevate tundmatute birma toiduainete tutvustamine. Õpilastes tekitas elevust koolimajade välimus ja sisustus, varustatuse minimaalsus. Endiselt on neil raske mõista, et haridus on tegelikult privileeg, mitte kohustus ning et maailma teistes nurkades on lapsi, kes ainult saavad unistada kooliminekust.

Viktoriin rändnäituse põhjal

Maailmaharidusnädala jooksul oli kooli aulas üleval ÜRO arengukoostöö eesmärkidest rääkiv näitus „Millist maailma tahame aastaks 2030?“. Et kontrollida, kui palju õpilased näitusega jõudsid tutvuda, korraldasin viimasel päeval viktoriini, kus õpilased pidid leidma vastused 20 näitusega seonduvale küsimusele (nt milline riik piirab palestiinlaste liikumisvabadust; millises riigis elavad äärmiselt ohustatud mägigorillad jne). Maailmaharidusviktoriin oli üks etapp kogu õppeaasta vältavast kooliviktoriinist, kus 1.-4. klassi ja 5.-9. klassi õpilased peavad segavõistkondades otsima infot erinevates teemavaldkondades.

Maailmaharidusnädal toimus Keeni koolis teist aastat ning loodan, et tuleb ka kolmas kord. Ühiskonnaõpetuse tundides need teemad jätkuvad ning usun, et ka teised aineõpetajad globaalsetele probleemidele tähelepanu pööravad.

Aitäh Eesti Välisministeeriumile ja Kersti Haljasmetsale, Keeni Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajale!

VAATA KÕIKI UUDISEID