08.10.09

Hõimupäevad 2009

2009. aasta hõimupäevad toimuvad traditsiooniliselt oktoobri teisel nädalal: 12.-18. oktoobrini

HõimupäevadOktoobrikuu toob nagu ikka teieni Fenno-Ugria üleskutse tähistada koolides hõimupäevi! Kaunis traditsioon tutvustada õpilastele oktoobrikuu kolmandal nädalal hõimurahvaid ja nende kultuure sai alguse juba 1929. aastal, kuid katkes nõukogude okupatsiooni ajal. Uuesti hakati hõimupäevi tähistama 1988. aastal.

Hõimupäevade mõtteks on läbi aegade olnud sugulasrahvaste tutvustamine ning seeläbi ka oma rahvusliku eneseteadvuse tugevdamine. Tänapäeval on rahvusromantiline kuvand väikestest vapratest hõimurahvastest murenemas. Meie sugulaskeelte ja kultuuride püsimajäämist ohustavad kogu maailmas toimuvad kiired kultuurimuutused, oma töö teeb suurriigi administratiiv- ja keelepoliitika. Venemaal elavate hõimurahvaste üha hapramaks muutuva rahvusteadvuse ja väheneva emakeeleoskuse turgutamisele saame siiski meiegi kaasa aidata, kui oskame näha just väikerahvaste kultuurides peituvat ainulaadset, isepärast ja väärtuslikku. Õpetagem ka siis ka õpilasi seda märkama ja oma väärtushoiakuid kujundama!

Hõimupäevade tähistamiseks on koolidel mitmeid erinevaid võimalusi. Muidugi sõltub palju kooli eripärast, õpetajatest või huvijuhist. Mõned koolid korraldavad suure aktuse, mille juhatab päevakohase sõnavõtuga sisse koolidirektor ning millel esineb kas mõni tuntud külaline või folklooriansambel. Nagu eelnevatel aastatel, ootame tänavugi külla oma hõimurahvaste pärimusmuusikuid nii kaugelt kui lähedalt ning paljud koolid ongi juba eelnevalt ühendust võtnud oma maakonna või linna kultuuri- ja haridusosakonnaga, et kutsuda kauged külalised õpilastele esinema. Iseenesest on see kena ja rõhutab ürituse tähtsust, kuid teisest küljest saaks emakeele-, muusika- ja ajalooõpetajad ka õpilasi rohkem üritusse kaasata ja ettevõtmise õpilaste jaoks arendavamaks muuta.

Üllatavalt elavat huvi tekitab õpilastes klassitund, kus räägitakse hõimurahvastest või kutsutakse esinema mõni asjatundja, kes on soomeugrilaste eluolu ja probleemidega lähemalt tuttav. Selliste kogenud esinejate nimekirja saadame ringkirja lisana. Koostöös Jaan Tõnissoni Instituudi maailmahariduse keskusega näitame koolides ja filmiklubides eelkõige gümnaasiumastmele mõeldud filme soome-ugri rahvastest. Ka filme tasub kutsuda kommenteerima valdkonnaga kursis olevaid asjatundjaid. Filmide nimekirja leiate siit. Neid võite tellida kooli aadressil: johanna@jti.ee. Õpilased ise saavad olla abiks hõimurahvaid tutvustavate näituste koostamisel klassidesse või koridoridesse, temaatiliste saadete ja esitluste ette valmistamisel kooliraadios või kodulehel.

Viimastel aastatel on Eestis Kirjastuskeskuse väljaandes ilmunud arvukalt erinevate Venemaa soome-ugri rahvaste kirjanduse tõlkeid (sari “Väikeste rahvaste suur kirjandus”). Põhiosa sellest moodustavad luuleraamatud, millega tutvuma saab innustada kirjandushuvilisi keskkooliõpilasi. Laiemat huvi pakuvad handi kirjaniku Jeremei Aipini romaan „Jumalaema verisel lumel“ hantide ülestõusust nõukogude võimu vastu 1930. aastal (tlk Peeter Volkonski, 2008) ning 2006. aastal sarjas “Seiklusjutte maalt ja merelt” ilmunud komi Vladimir Timini põnev noorsooromaan “Vana-Permi poisi Tikö seiklused”. Noorematele peaks sobima 1970.-1980. aastatel “Saja rahva lugude” sarjas ilmunud, kuid raamatukogudes tänini kättesaadavad soome-ugri rahvaste muinasjutud kas lugemiseks, lavastamiseks või illustreerimiseks. Muinasjutte on välja antud hiljemgi, näiteks folkloristi Pille Kippari koostatud “Sugulaste muinasjutud” (2002).

Rikkalikult teavet soome-ugri rahvaste kohta pakub Fenno-Ugria kodulehekülg. Kodulehelt on võimalik leida infot jooksvate sündmuste kohta soome-ugri aladel, samuti on sinna kogutud enam-vähem kõik Eesti ajakirjanduses ilmunud artiklid hõimurahvastest. Alajaotuse “Hõimurahvad” all on olemas kõigi rahvaste tutvustused ja viited nendega seotud internetilehekülgedele. Lisaks eestikeelsele on meie kodulehel ka vene- ja ingliskeelne versioon. Fenno-Ugria kodulehekülje kõiki materjale võib õppeotstarbel lahkelt kasutada. Pildimaterjali, muusikat, näidisviktoriine, voldikuid võib saada ka pöördudes Fenno-Ugria kontorisse. Nimekirja pakutavast ning mõned viktoriinivariandid leiate samuti lisadest.

Muidugi on õpilased väga oodatud hõimupäevade suurkontsertidele. Kõikide Venemaalt külla tulnud hõimurahvaste esindajad ning ungarlased esinevad 15. oktoobril kell 18.00 Tartu Ülikooli aulas, 16. oktoobril kell 18.00 Viljandi Pärimusmuusika Aidas. Tänu Kulturkontakt Nord toetusprogrammile on meil sel aastal põnevaid ja suurepärase tasemega esinejaid ka Põhjamaadest. Saami etnoansambli Fádnu ja särtsakat karjalasoome rahvamuusikat mängiva ansambli Burlakat (Soome) ühiskontsert toimub neljapäeval, 15.oktoobril kell 20.00 Viljandi Pärimusmuusika Aidas.

Kõik külalised tulevad kokku laupäeval, 17. oktoobril kella 14.00-20.00 Tallinnas, Pirita Lillepaviljoni, kus saab teoks suur hõimupäev. Lisaks ansamblite etteastetele tutvustatakse sellel Eestis elavate soome-ugri rahvaste seltse ja käib laat, kust on võimalik osta soome-ugri rahvaid tutvustavat kirjandust, rahvuslikke suupisteid, muusikat ja käsitööd. Et kõik laabuks, on mõistlik suurema grupi tulekust meile ette teatada.

Soovime, et lähenevatest hõimupäevadest kujuneksid teie koolis meeldejäävad pidupäevad, mis avardavad õpilaste teadmisi meie sugulasrahvastest ning süvendavad huvi ka oma emakeele ja kultuuripärandi vastu.

Selleks värskeid ideid, jaksu ja edu soovides

Fenno-Ugria Asutus
P.Süda 3-4, 10118 Tallinn
Tel 6445119
www.fennougria.ee
info@fennougria.ee

VAATA KÕIKI UUDISEID