30.03.23

EPAS seminar jagab infot välismaal õppimisest ja rändamisest

EPAS programmi seminar toob noorteinfo päeval kokku õpilased, noorsootöötajad ja õpetajad, et rääkida õppimisest läbi rände ja välismaal õppimise mõjust nii meile endile kui kogukondadele siin ja mujal. Seminar “Õpi/ränne – muudan ennast ja muudan maailma” toimub 17. aprillil kell 13.30 – 16.30 Pärnu Koidula Gümnaasiumis.

Registreerimine on avatud kuni 12. aprill 2023 läbi registreerimisvormi

Esmaspäev, 17. aprillil 2023 on Euroopa noorteinfo päev (European Youth Information Day), mille fookuses on Euroopa noorte õigus saada neile olulist ning usaldusväärset informatsiooni. Eestis noorteinfot jagava Teeviit.ee portaali aprillikuu fookuses on õppimine ja õppimisvõimalused – portaalis kutsutakse erinevaid Euroopa programme pakkuvaid organisatsioone jagama noortele teavet põnevatest õppimisvõimalustest nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS üks nurgakive on noortele huvi pakkuva teabe jagamine ning nende innustamine lisaks kooliprogrammile ka vabatahtlikus tegevuses osalema. Euroopa demokraatia üheks väljendusvormiks on noorte osalus nii nende tulevikku puudutavate otsuste tegemisel kui ka aktiivne panustamine selle tuleviku kujundamisel. Muudatused meis enestes ning meie ümber saavad alguse esimestest sammudest ning tihti on just vabatahtlikuna teise linna või riiki reisides kogutud ideed need, mis koju naastes annavad tõuke uuteks algatusteks.

Tänapäeval pakuvad erinevad Euroopa Liidu toetatud programmid mitmeid võimalusi õppimise eesmärgil rändamiseks – neist kõige tuntum õpirände programm Erasmus on tänaseks Euroopas rakendunud juba 36 aastat ning Eestis 25 aastat. Programmi loomise ajal oli tegemist esimese tõeliselt üle-euroopalise õpirände programmiga, ent aja jooksul on rännates õppimise võimalused üha laienenud ning seda nii erinevate valdkondade kui ka vanusegruppide osas. Sellise paljususe kontekstis võib olla keeruline valida sobiv programm või tekivad kahtlused, milline siis on see kõige väärtuslikum viis vabatahtlikuna panustamiseks või õpirändes osalemiseks. 

Seminaril küsime:

  • Millised on võimalused õppimise eesmärgil Euroopa Liidus rändamiseks?
  • Mida peaksid noored programmi valimisel arvestama?
  • Milliseid võimalusi pakuvad EL programmid kohalikul tasandil muutuste loomiseks?

Seminaril esineb Haridus- ja Noorteameti esindaja Anni Tetsmann ja toimuvad praktilised töötoad, mis on avatud noorsootöötajatele, õpetajatele ja õpilastele.

Ajakava

13:30-13:35 Sissejuhatus ja avasõnad (jälgitav Zoomis)
13:35-14:10 Millised on rahvusvahelised võimalused noortele? (jälgitav Zoomis)
Laura Kiviselg, Rahvusvahelise noorteinfo võrgustiku Eurodesk ja noortevõrgustiku EuroPeers koordinaator Eestis
14:10-14:30 Kohvipaus ja töötubadesse liikumine
14:30-15:20 I töötubade ring (3 erinevat valikut)
15:20-15:30 Paus
15:30-16:20 II töötubade ring (3 erinevat valikut)
16:20-16:30 Seminari kokkuvõte

Töötoad

1. “Rännates muut(u)mine – ootused ja tegelikkus” (EuroPeers vabatahtlikud Lexy Feilmayr ja Jakob Berg) – inglise keeles

Töötoas jagavad oma kogemusi kaks vabatahtlikut – üks neist on noor Pärnust, kes veetis hiljuti peaaegu aasta Prantsusmaal, ja teine on hetkel Eestis tegutsev vabatahtlik. Kuuleme, miks nad otsustasid vabatahtliku teenistust teha, mis on olnud nende suurimad väljakutsed ja milliseid oskusi vabatahtlikuks olemine neis arendanud on.

2. “Kuidas rääkida nii, et Sul on alati õigus” (Siim Ruul) – eesti keeles

Kes hästi argumenteerib, sel on alati õigus! Töötoas teeme sissejuhatuse argumendi kui tööriista kasutamisse ning katsetame praktiliste harjutuste ja mängude abil, kuidas olla veenev olenemata kultuurikeskkonnast. 

Siim töötab ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning väitluse ja retoorika õpetajana Pärnu Koidula Gümnaasiumis ja Pärnus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis, aga tegutseb ka SpeakSmart koolitajana.

3. “Kujunda oma reisi- või õppekogemus” (Triine Kose) – eesti keeles

Töötoas räägivad noored endi kogemusest õpirändega ning kohalikul tasandil muutuste loomisega. Simulatsiooni teel kujundavad noored oma enda unistuste õpirände või projekti ning saavad teada, kuidas see reaalsuseks teha. 

Triine Kose on Pärnu linna Noortekogu esimees ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilane. Ta on võtnud osa erinevatest EL programmidest, sh ka DiscoverEU, ning tegutseb täna aktiivselt EuroPeers võrgustiku raames.  

Lisainfo

  • Oodatud on õpetajad, noorsootöötajad, gümnasistid ja 8.-9. klassi õpilased. Seminar on avatud nii tänastele EPAS võrgustiku koolidele kui uutele huvilistele.
  • Piiratud arvule osalejatest saame hüvitada transpordikulu. Palume sellest registreerimisvormis teada anda.
  • Üritus toimub Pärnu Koidula Gümnaasiumis (Metsa 21, Pärnu). Seminari avasõnu ja sissejuhatavat ettekannet on võimalik kuulata ka läbi Zoomi. 
  • Soovi korral väljastame üritusel osalemise eest digitaalse tunnistuse.

Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS koordineerivad koostöös MTÜ Mondo ja Euroopa Parlamendi Eesti Büroo. Programm alustas Eestis tegevustega 2021. aasta alguses ja tänaseks kuulub võrgustikku 55 kooli üle Eesti. 

EPASe eesmärk on tutvustada Eesti koolides, noortekeskustes ja kutseõppeasutustes Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtusi. Vaata lähemalt: maailmakool.ee/epas-programm.

VAATA KÕIKI UUDISEID