16.09.15

Avatud on registreerimine uuele süvaõppekursusele!

MTÜ Mondo korraldab 2015/16 õppeaastal süvaõppekursuse. Sel korral keskendub kursus ÜRO kestliku arengu eesmärkidele ning digiõppe kasutamisele II ja III kooliastmes. Digiõppega paralleelselt tutvustame teisi maailmahariduse ja aktiivõppe meetodeid. Süvaõppekursuse läbiviimisse on kaasatud oma ala ekspredid.

Kursuse maht on 60 tundi, mis on jagatud viieks mooduliks. Esimesed neli moodulit toimuvad ühepäevaste koolitustena Mondo koolituskeskuses Telliskivi Loomelinnakus. Viies moodul on kahepäevane talvekool, mis toimub väljaspool Tallinna. 

Kursuse teemad ja kohtumiste kuupäevad

I moodul, 21.10.2015. Elukestev õpe, IKT ja maailmaharidus

II moodul, 14.11.2015. KAE*: inimeste põhivajadused, vaesus ja võrdsus

III moodul, 28.11.2015. KAE: majandus, tarbimine ja õiglane kaubandus

IV moodul, 11.12.2015. KAE: keskkond, kliimamuutused ja säästev areng

V moodul, 23.-24.01.2016. KAE: ühiskond, arengukoostöö ja kooliprojektid

* kestliku arengu eesmärgid

Täpsema õppe- ja koolituskava avaldame lähiajal. Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja oma koolis maailmahariduse projekti läbiviimine.

Koolituse osalemistasu on 40 €. Registreerida saab koolitusele siin. Registreerimine on avatud kuni 10.10.2015. 

Lisainfo: Madli Ross, madli@mondo.org.ee 

arengukoostoo_est_rgbKursuse ettevalmistust ja läbiviimist toetab Eesti välisministeerium arengukoostööks ette nähtud vahenditest.

VAATA KÕIKI UUDISEID