09.05.17

Arengupoliitika teataja – Maailmaharidus

Kestliku arengu eesmärk 4.7 nõuab, et kool valmistaks ette vastutustundlikke maailmakodanikke

Kui valmis on selleks Eesti haridussüsteem?

5. mail toimunud haridusseminaril “Kvaliteetne haridus = kestlik maailm?” tutvustati uut, järjekorras kuuendat Arengupoliiitka teatajat, mille teemaks on sel korral maaimakodanikuharidus. 

Hariduse roll rahu ja kestliku arengu tagamisel on maailmas aktuaalne teema mitmel põhjusel. Esiteks nõuavad ÜRO uued kestliku arengu eesmärgid, mille kõik maailma riigid on ühiselt vastu võtnud, et haridussüsteem valmistab ette aktiivseid kodanikke, kes hoolivad nii loodusest kui ka inimõigustest ning on valmis muutma maailma õiglasemaks ja kestlikumaks. Teiseks, maailmas toimuv ebavõrdsuse ja ekstremismi kasv, kliimamuutused ja konfliktid annavad selleks selge vajaduse.

Nagu selles Arengupoliitika Teatajas olevatest õpetajate artiklitest võib lugeda,
tehakse mitmes koolis nendel teemadel tänuväärset tööd. Tavaliselt on selleks vaja motiveeritud ja inspireerivaid õpetajaid, kes on koostööle avatud ning süstivad avatust ja aktiivsust ka enda õpilastesse. Head eeskuju peavad näitama nii õpetajad kui ka koolijuhid ning kestlikku arengut, rahu ja sallivust peab edendama sõnades, kuid ka koolikultuuris ja -praktikas. Selles töös on koolile toeks eri projektid, eriala- või koolivõrgustikud,
nagu UNESCO ühendkoolide võrgustik, või MTÜd. Abiks on ka poliitikakujundajate toetus ning süstemaatiline ja strateegiline tegutsemine, milles võiks võtta eeskuju ka põhjanaabritelt, kellel on maailmaharidus osa õppekavast, seda rakendatakse praktikas aastaplaanide ning nende rakendamist toetavate maailmahariduse tiimide abil.

Trükisest võib lugeda:

  • Kuus küsimust haridusminister Mailis Repsile
  • UNESCO maailmakodanikuhariduse mõiste
  • Väärtused hariduses – koolijuhtide maailmaharidusliku uuringu tulemuste tutvustus
  • Maailmaharidustegevused Eestis – ülevaade Eesti kaardil
  • Õpetaja Pille Oleski ja haridustöötaja Karolin Mäe kogemused ja tegemised Eestis ja välisriikides

Teataja on allalaetav siin.

VAATA KÕIKI UUDISEID