15.05.23

16 kooli said Eestis esmakordselt ametliku Euroopa Parlamendi partnerkooli staatuse

Reedel, 12. mail Euroopa Elamuskeskuses toimunud tunnustusüritusel anti esmakordselt Eestis 16 kõige aktiivsemalt programmis osalenud koolile partnerkooli seinatahvel ning tänukirjadega tunnustati programmis tegusaid õpilasi ning õpetajaid – EPAS haridussaadikuid.

Euroopa Parlamendi partnerkoolide (ehk lühidalt EPAS) programm sai alguse 2016. aastal. Programmi loomise ajendiks oli soov arendada õpilaste teadmisi Euroopa parlamentaarsest demokraatiast, samuti tutvustada neile praktiliste näidete varal ELi kodanike õiguseid, Euroopa Parlamendi tööd ning Euroopa ühisväärtuseid.

“EPAS programm on avanud meile võimalused, mitte ainult olla teadlikum Euroopa Liiduga seotud küsimustega, vaid ka võimaluse maailma näha – minna välisreisile. Just need reisid on minu jaoks kõige olulisem motivaator ja avastus. Uute inimestega suheldes hakkate nägema maailma teisest vaatenurgast. Seega koos uute sõpradega ilmuvad uued teadmised,” sõnas Tallina Kesklinna Vene Gümnaasiumi õpilane Egor Surnin.

Tänaseks on programm laienenud kõigisse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Eestis hakkasid Euroopa Parlamendi Büroo Eestis koostöös Mondo Maailmakooliga programmi ellu viima 2021. aasta alguses. Selle aasta jooksul on EPAS programmi tegevustes kaasa löönud ligi 60 põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeastutust üle Eesti. 

Euroopa Parlamendi partnerkooli seinaplaadi saanud koolid: 

 • Antsla Gümnaasium
 • Audentese Rahvusvaheline Kool
 • Gustav Adolfi Gümnaasium
 • Jõhvi Gümnaasium
 • Narva Soldino Gümnaasium
 • Peetri Lasteaed-Põhikool
 • Põlva Gümnaasium
 • Rapla Kesklinna Kool
 • Tallinna Juudi Kool
 • Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
 • Tamsalu Gümnaasium
 • Tartu Annelinna Gümnaasium
 • Tartu Jaan Poska Gümnaasium
 • Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 • Valga Gümnaasium
 • Värska Gümnaasium

Kuidas EPAS programmi elluviimine praktikas välja näeb? Õppeaasta jooksul toimuvad Eesti eri paigus 4-5 seminari, kus ekspertide ning õpilaste endi abil käsitletakse Euroopa päevakajalisi teemasid, näiteks noorte mobiilsust, jätkusuutlikkust ning kliimateadlikkust. Oluline koht on igal aastal maikuus toimuva Euroopa päeva tähistamisel, mille eel ja järel jagatakse programmi Facebooki grupis nõuandeid ja kogemusi päeva tähistamisest koolides. Sama grupi abil toimub ka õppe- ning teabematerjalide jagamine. Programmis aktiivselt osalevatele koolipere liikmetele saab Euroopa Parlament pakkuda võimalust osaleda rahvusvahelistel seminaridel Brüsselis ja Strasbourgis. Programmi oluline väärtus on pakkuda gümnaasiuminoortele aktiivse panustamise võimalust – kutsume just neid erinevaid Euroopa Liiduga seotud tegevusi oma koolis õppeaasta jooksul läbi viima. 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium on ELi teemade õppimisega tegelenud üle 15 aasta ning on EPAS programmis väga aktiivne. “Skeptikud väidavad, et praegu ei ole just parim aeg noortega väärtustest ja põhimõtetest rääkida. Enamik tahaks meelsamini kuulata juttu materiaalsetest hüvedest, meeletust reisist, luksusautost või rikkast perekonnast. Arutame koos õpilastega, et heaolu ja harmoonia on siiski seotud põhimõtete, õigluse, solidaarsuse ja turvalisusega. Et mitte iialgi ei tohi demokraatiast loobuda. Ja Eesti jääb ainult niikaua Euroopaks, kuni neid seoseid mõistetakse ja järgitakse,” sõnas kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Dmitri Rõbakov.

EPAS programmiga liitumine on lihtne – piisab liitumisest EPAS programmi e-postiloendiga ja Facebooki grupiga “Euroopa Parlamendi partnerkoolid Eestis”.

Rohkem infot: https://maailmakool.ee/epas-programm/

VAATA KÕIKI UUDISEID