Näituste laenutamine on tasuta, kuid transpordi eest hoolitseb ja tasub tellija. Näituste üleandmine ja vastuvõtmine toimub MTÜ Mondo Maailmahariduskeskuses ühiselt kokkulepitud ajal (Telliskivi 60a/5, 10412 Tallinn) või siis vastavalt konkreetsemale kokkuleppele. Näituse transpordi kokku leppimiseks kirjutage: egle@mondo.org.ee

Naised ühiskonna südames

Kategooria:

Kirjeldus

Kus said naised esimesena maailmas hääleõiguse? Aga kus viimasena? Kui suur on naiste esindatus maailma parlamentides? Mil määral on see viimaste aastakümnetega muutunud? Kui suur osa naistest on aktiivsed tööturul ning kui palju on naisettevõtjatest tippjuhte?

Kaheksal roll-upil on kujutatud naiste olulisust ühiskonnas ettevõtluses, meedias ja poliitikas, kogukonna liitjate ja arendajatena, Näiteid on toodud MTÜ Mondo arengukoostöö sihtriikidest Keeniast, Ugandast, Afganistanist, aga ka väikeettevõtja Etioopiast ning Kakuma pagulaslaagrist.

Näitus on saadaval ka vene keeles.

Sulle võib meeldida ka…