21.05

Kultuurilise mitmekesisuse päev

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

Päev kuulutati välja aastal 2001 ning see aitab süvendada arusaamist kultuurilise ja religioosse mitmekesisuse tähtsusest, õpetab tolerantsust ning edendab kultuuridevahelist dialoogi. Eesmärgiks on kaasa aidata ühiskonna rahumeelsele ning jätkusuutlikule arengule. Päeva raames tuletatakse inimestele meelde ka inimõigusi ja üldkehtivaid vabadusi.

Ideid tegevusteks:

  • Arutlege, mil moel avalduvad Lääne kultuuris erinevate kultuuride mõjud.
  • Tutvuge Aafrika, Afroameerika, Ladina-Ameerika ja Aasia kultuuri mõjudega. Kas Eesti kultuuris on mitteeuroopalikke kultuurimõjusid? Kui nii, siis milliseid, miks ja kuidas avaldavad need mõju tänapäeva Eesti kultuurile?
  • Mängige mängu„Tervitused ümber maailma“ – lühike sissejuhatav mäng, mis sobib kultuurierinevuste tundi sisse juhatama.
  • Vaadake filmi „Iga hea abielu hakkab pisaratega“ – Briti-Bangladeshi perekonna erimeelsused tulevad esile, kui on aeg hakkata tütreid mehele panema.
VAATA KALENDRIT