Maailmaharidus

Mis on maailmaharidus?

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

Maailmaharidust saab koolis hästi lõimida erinevate õppeainetega ning interaktiivsed õppemeetodid teevad õppimisest kaasahaarava kogemuse, millel on ka tulemusi.

Kasulikud materjalid ja lingid: