Noortekonkurs “Teated tulevikust”

Mondo noortekonkurss on loominguline üleskutse kõikidele 7.–12. klasside õpilastele, kes soovivad rääkida kaasa meie maailma ühise tuleviku osas ning leida selles oma koht. 2022/2023. õppeaasta konkursi teema “Teated tulevikust” kutsub osalejaid kujutama maailma, mis oleks tänasest harmoonilisem ja stabiilsem – kus oleksid tagatud inimõigused ja inimväärne elu kõigile ning kus väärtustatakse mitmekesisust.

Konkursil võib esitada oma loomingu vabalt valitud vormis või tehnikas. Siin on mõned küsimused, millele töö käigus vastust otsida:

→ Millise kirja saadaks tänastele noortele või täiskasvanutele mõni tulevikuliider? Millise pildi ta oma tulevikust meile maaliks?
→ Kuidas toimib maailm, kus valitseb rahu, solidaarsus, õiglus ja võrdsus, planeedi jätkusuutlikkus ja rahvusvaheline mõistmine?
→ Mida tähendab inimväärne ja jätkusuutlik elu? Mis võiks olla stsenaarium, mis lubab meil kõigil sel planeedil ühiselt elada?
→ Mis on tulevikus võtmetähtsusega? Millised ametid, oskused või väärtused on eriti olulised?
→ Kes on tuleviku liidrid? Millised on nende isikuomadused ja maailmavaade?

Kuidas osaleda?

1. Registreeri oma huvi 

Kui kaalud konkursil osalemist, anna oma huvist märku täites eelregistreerimise vormi. Siis saame sind hoida kursis inspiratsioonikohtumiste, lähenevate tähtaegade ja muu konkursiga seotud infoga. Registreerida võib jooksvalt igal hetkel kuni töö tähtajani.

2. Osale inspiratsioonikohtumistel

Noortekonkursi tähtajale eel korraldame põnevaid kohtumisi loomeinimestega, kes annavad noortele inspiratsiooni ja aitavad oma tööd kujundada. Kohtumised on tasuta. Nende kohta saadame kõigile registreerunutele jooksvalt informatsiooni.

Inspiratsiooni leiad ka eelmise aasta loovtööde virtuaalnäitusest.

3. Esita oma töö konkursile

Töö koos selgitava tekstiga tuleb esitada konkursi korraldajatele hiljemalt 15. maiks 2023 saates selle elektroonselt või lingina e-posti aadressile konkurss@mondo.org.ee. Konkursi tingimused leiad lehe allosast.

Töö esitamisel tuleb märkida autori(te) ees- ja perekonnanimi(nimed), sünniaeg(ajad), haridusasutus(ed) ja klass(id), telefoninumber(numbrid), aadress ning e-posti aadress, töö juhendaja ja tema kontaktid (kui on).

Soovime jõudu ja edu!

Oluline info

 • Konkursitöö formaat ei ole piiratud. Osaleda võib fotoseeria, muusikavideo, maali, lühifilmi, koomiksi, tänavakunstiteose, lavastuse, essee, lühijutu, luuletuse, käsitöö või muuga. Loovtööle lisaks ootame osalejatelt 1–2-leheküljelist selgitust kontseptsiooni kohta ja tööprotsessi kirjeldust. Konkursitöö võib teostada ka paaristööna.
 • Konkursile esitatud tööd peavad olema valminud või teostatud perioodil 16. jaanuar – 15. mai 2023. Konkursile võib esitada üldhariduskoolis tehtud praktilisi- ja loovtöid.
 • Hindame töid kahes vanuseastmes: 7.–9. klass ja 10.–12. klass. Mõlema vanusegrupi võitjatele on auhinnaks õppereis Gruusiasse või Türki Mondo partnerorganisatsiooni juurde juunis 2023.
 • Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2023.
 • Oma huvist konkursil osaleda teada andes on võimalik osaleda veebiüritustel ja inspiratsioonikohtumistel, mis aitavad oma tööd paremini ette valmistada.

Kontakt lisaküsimuste korral: Maria Sakarias, maria@mondo.org.ee

Konkursi tingimused

 1. MTÜ Mondo (edaspidi: korraldaja) korraldab jätkusuutliku tuleviku teemalise loovkonkursi (edaspidi: konkurss). Konkursi tingimustes reguleeritakse konkursi eesmärgid, konkursi käik, tööde vormistamise ja esitamise nõuded, samuti hindamise ning tulemustest teavitamise kord.
 2. Konkursil võivad osaleda Eesti üldhariduskoolide 7.–12. klasside õpilased.
 3. Konkursil osaleja ülesanne on anda edasi enda kui noore inimese mõtteid, tundeid ja suhtumist noorte tulevikku, kasutades selleks loovaid vahendeid.
 4. Iga osaleja võib esitada konkursile maksimaalselt ühe individuaalse ja ühe grupitööna teostatud konkursitöö.
 5. Loovtöö formaat ei ole piiratud. Osaleda võib fotoseeria, muusikavideo, maali, lühifilmi, koomiksi, tänavakunstiteose, lavastuse, essee, lühijutu, luuletuse, käsitöö või muuga. Loovtööle lisaks ootame osalejatelt 1–2-leheküljelist tööprotsessi kirjeldust ja kontseptsiooni selgitust eesti, vene või inglise keeles.
 6. Konkursitöö võib teostada individuaalselt või 2-liikmelise grupina.
 7. Soovituslik on konkursile eelregistreeruda täites eelregistreerumise vormi. Eelregistreerumine ei kohusta konkursitööd esitama, samuti saab konkursil osaleda ka ilma eelregistreerumata.
 8. Töö koos selgitava tekstiga tuleb esitada konkursi korraldajatele hiljemalt 15. maiks 2023 saates selle elektroonselt või lingina e-posti aadressile konkurss@mondo.org.ee. Füüsilisi objekte žürii vastu ei võta, soovitame teosed üles pildistada või salvestada videona ning edastada elektroonselt. Konkursil osaleja kohustub säilitama konkursitöö originaali 1. detsembrini 2023.
 9. Töö esitamisel tuleb märkida autori(te) ees- ja perekonnanimi(nimed), sünniaeg(ajad), haridusasutus(ed) ja klass(id), telefoninumber(numbrid), aadress ning e-posti aadress, töö juhendaja ja tema kontaktid (kui on).
 10. Töö esitamisega kinnitab ja nõustub osaleja või tema seaduslik esindaja, kui osaleja vanus on alla 18 aasta, et:
  10.1. töö on loodud iseseisvalt, mujalt võetud andmete ja teabe autor ja allikas on töös nimetatud, tööd ei ole eelnevalt esitatud muule konkursile;
  10.2. korraldajad võivad töö autorile viidates kasutada tööd täies mahus või selle üksikuid osi korraldajate vajadusteks ilma autoriga kooskõlastamata, sealhulgas panna näitusele, fikseerida fotodel, avaldada mistahes massiteabevahendites või sotsiaalvõrgustikes piiramata ulatuses ja ajavahemikul Eestis ning väljaspool Eesti piire.
 11. Tööde hindamisel võetakse arvesse nende vastavust konkursitingimustele. Loovtööde puhul hinnatakse autori(te) loovat ideed, töö originaalsust, teostuse kvaliteeti, sõnumi mõju ja töö vastavust konkursi eesmärgile. Konkursile esitatud töid hindab korraldajate moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kaasatakse vajadusel ka väliseid eksperte. Hindamiskomisjon valib võidutööd hiljemalt 30. maiks 2023.
 12. Võitjaid teavitatakse telefoni või e-posti teel ning konkursi tulemused avaldatakse veebilehel maailmakool.ee.
 13. Konkursil valitakse välja üks võidutöö kahes vanuseastmes: 7.–9. klass ja 10.–12. klass. Võidutöö autoritele on auhinnaks võimalus osaleda õppereisil Mondo partnerriiki. Osalemis- ja reisikulud katab MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. Kui korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel ei ole nimetatud auhindade väljaandmine võimalik, siis on korraldajatel õigus välja anda asendusauhinnad.
 14. Korraldajatel on õigus anda välja lisaauhindu.
 15. Korraldajatel on õigus jätta auhind (või auhinnad) välja andmata, kui hindamiskomisjon ei tuvasta konkursi kriteeriumitele vastavaid või võiduväärilisi konkursitöid.
 16. Konkursi kohta saab lisateavet aadressil maria@mondo.org.ee või telefonilt 5182181.
Maailmakool

Noortekonkurss toimub MTÜ Mondo projekti „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse” raames, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.