Islamimaailmas – harjutused erinevateks ainetundideks

Käesolevas õppematerjalis püütakse näidata islami erinevaid palgeid. Raskeid või vastuolulisi teemasid ei väldita, kuid viidates nende sotsiaalsetele ja kultuurilistele tingimustele tahetakse pakkuda erinevaid vaatenurki. Uurimus hõlmab ka vastuolulisi teemasid nagu naised islamis, terrorism või muslimite kohalolu Euroopas. Siiski on peamine eesmärk tutvustada laiemale ringkonnale vähem tuntud valdkondi nagu muusika, kirjandus, mood, kalligraafia, toit. Samuti tutvustatakse religioossete liikumiste mitmekesisust ja islamimaailma etnilist paljusust. Iseäranis on pööratud tähelepanu kultuurilistele ja religioossetele alustaladele – usu tugisammastele, monoteistlikule algupärale ning islami seaduse allikatele ja erilisele iseloomule.

Raamat on loodud abimaterjaliks keskkooliõpetajatele. See sisaldab 21 harjutust, mida võib kasutada peaaegu kõikides tundides alates reaalainetest ja ühiskonnaõpetusest kuni humanitaarainete ning kunsti ja muusikani välja. Harjutusi võib kasutada eraldi (näiteks araabia kirja kunstitundides, araabia numbreid matemaatikas ja araabia luulet kirjandustundides) või koos (näiteks ülesandeid islamimaailma sotsiaalse ja religioosse mitmekesisuse kohta geograafias).

Iga harjutus koosneb tunni ülesehitusest ja teoreetilisest osast, mis hõlmab kõige olulisemat informatsiooni antud teema kohta. Tänu sellele võib tunde anda õpetaja, kel ei ole arabistika või islamiuuringute kohta erialaseid teadmisi. Enamikul harjutustest on lisad tabelite ja tekstide näol, mida saab kopeerida ja õpilastele jagada. Harjutused on järjestatud teemade järgi.

Õppematerjali faili saate alla laadida siit.

Tagasi