Õpieesmärkide visualiseerimine

Selle töötoa abil saavad osalejad parema ettekujutuse Noortepassi elukestva õppe võtmepädevustest. Samuti saavad noored võtmepädevusi tundma õppides seada oma isiklikke õpieesmärke ning oma õpiteekonda paremini mõtestada.

Õpieesmärkide visualiseerimine

Projekti ComEDU: COMICS FOR EDUCATION [2018-2-LV02-KA205-00216] rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm Youth in Action agentuur Lätis. Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaanne peegeldab autorite vaateid ning komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

Tagasi