#ShareHerPower. Võimekad naisliidrid maailma lõunapoolsetest riikidest

Selle töötoa käigus uurivad noored inspireerivate naisjuhtide ja -aktiviste elude ning teguvuste kohta. Arutletakse naiste rolli üle poliitilises, keskkonnaalases, hariduslikus ja muus aktivismi tegevuses. Uurimustöö tulemusena valmivad tänavakunsti kleepsud, mis tõstavad teadlikkust nais liidrite tööst ja inspireerivad teisi tegutsema. Töötuba on loodud Irina Spakova koomiksi “Malala” ja Mark Antonius Puhkan’i koomiksi “Wangari Maathai” ainetel.

#ShareHerPower. Võimekad naisliidrid maailma lõunapoolsetest riikidest

Projekti ComEDU: COMICS FOR EDUCATION [2018-2-LV02-KA205-00216] rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm Youth in Action agentuur Lätis. Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaanne peegeldab autorite vaateid ning komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

Tagasi