Ohutu sünnitus – Edna Adan Ismail

Kooliaste: IV kooliaste
Ainetund: inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”
Lõiming: ühiskonnaõpetuse I kursus, teemablokk „Inimõigused” või valikkursus „Inimene ja õigus”, teemablokk „Inimõigused”
Õpitulemused: Õpilane…
• teab tegureid, mis mõjutavad inimese reproduktiivtervist, ja tõhusaid
meetodeid raseduse plaanimiseks;
• analüüsib plaanimata rasedusega kaasnevaid valikuid ning neid
mõjutavaid tegureid.
Tunni pikkus: 45 min

Ohutu sünnitus – Edna Adan Ismail

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Tagasi