Naiste valimisõigus – Sarojini Naidu ja Sophia Duleep Singh

Kooliaste: IV kooliaste
Ainetund: lähiajaloo III kursus „20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm”, teema „Eluolu ja kultuur – naiste emantsipatsioon”
Lõiming: ühiskonnaõpetuse I kursus, teema „Valimised”
Õpitulemused: Õpilane…
• analüüsib kultuuride arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud muutustega;
• omab ülevaadet naiste valimisõiguse laienemisest maailmas ning sellega seotud võitlusest;
• oskab nimetada naiste valimisõiguse eest võidelnud naisõiguslasi.
Tunni pikkus: 2 x 45 min

Naiste valimisõigus – Sarojini Naidu ja Sophia Duleep Singh

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Tagasi