Berta Cáceres – keskkonnaaktivist

Kooliaste: IV kooliaste
Ainetund: geograafia III kursus
Lõiming: füüsika IV kursus, teema: „Termodünaamika, energeetika”
Õpitulemused: õpilane selgitab energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majandus- ja keskkonnaprobleeme. Sobib laiendama teemat „Maailma energiaprobleemid”.
Tunni pikkus: 45 min

Berta Cáceres – keskkonnaaktivist

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Tagasi