Berta Cáceres – keskkonnaaktivist

Berta Cáceres – keskkonnaaktivist

KOOLIASTE: IV kooliaste
AINETUND: Geograafia III kursus
LÕIMING: Füüsika IV kursus, teema: „Termodünaamika, energeetika”
ÕPITULEMUSED: Õpilane selgitab energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majandus- ja keskkonnaprobleeme.
Sobib laiendama teemat „Maailma energiaprobleemid”.
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”