Lapse õigused II – Malala Yousafzai

Kooliaste: II kooliaste
Ainetund: ühiskonnaõpetus
Lõiming: III kooliastme inimeseõpetus, teema „Inimese elukaar ja murdeea koht selles”
Õpitulemused: õpilane tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, teab õiguste ja vastutuse tasakaalu. Eelnevalt on käsitletud inimõiguste ja lapse õiguste teemat.
Tunni pikkus: 45 min

Lapse õigused II – Malala Yousafzai

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Tagasi