2. Inimõigused Euroopas

See tund tutvustab õpilastele Euroopa põhiõiguste hartat. Samuti arutatakse ja mängitakse läbi erinevaid Suurbritannias aset leidnud kohtujuhtumeid.

2. peatüki tunnikava

2. peatüki esitlus

Tunnikava on osa kogumikust “Igaüks, igal pool”.

Tagasi