Sooline võrdõiguslikkus - digitund

Digiülesanne valmis 2017. aastal süvappekursuse “Maailmaharidus läbi digiõppe II ja III kooliastmes” raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 5 kohta, milleks on “SAAVUTADA SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS, TUGEVDADA NAISTE JA TÜDRUKUTE VÕIMALUSI”. Vaata tunnikava prinditavat ja allalaetavat pdf-i.

ÕPPETUNNI TEEMA: KAE 5 ja sooline võrdõiguslikkus.

KOOSTANUD: Maarit Jõemägi

LÕIMING:

1. Geograafia, inimeseõpetuse, IKT ja maailmahariduse lõiming.
2. Sooline võrdõiguslikkus, tugevdada naiste ja tüdrukute võimalusi.
3. Digikeskkonnad Google slides, Padlet.

ÕPPEVAHENDID: sülearvuti või nutitelefon

VANUSEASTE: gümnaasium (vanus 16–19)

ÕPPETUNNI KESTUS: 45 min

TUNNIKAVA: vaata siit

Tagasi