Sooline võrdõiguslikkus - digitund

Digiülesanne valmis 2017. aastal süvappekursuse «Maailmaharidus läbi digiõppe II ja III kooliastmes» raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 5 kohta, milleks on «SAAVUTADA SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS, TUGEVDADA NAISTE JA TÜDRUKUTE VÕIMALUSI». Vaata tunnikava prinditavat ja allalaetavat pdf-i.

ÕPPETUNNI TEEMA: KAE 5 ja sooline võrdõiguslikkus.

KOOSTANUD: Maarit Jõemägi

LÕIMING:

1. Geograafia, inimeseõpetuse, IKT ja maailmahariduse lõiming.
2. Sooline võrdõiguslikkus, tugevdada naiste ja tüdrukute võimalusi.
3. Digikeskkonnad Google slides, Padlet.

ÕPPEVAHENDID: sülearvuti või nutitelefon

VANUSEASTE: gümnaasium (vanus 16–19)

ÕPPETUNNI KESTUS: 45 min

TUNNIKAVA: vaata siit

Назад