lastepäev

 

20.11 

LASTEPÄEV

Universal Chidlren’s Day

 
 
 
 
 

Ülemaailmset lastepäeva tähistatakse paljudes riikides 20. novembril, päeval, mil 1989. aastal võeti vastu lapse õiguste konventsioon. Konventsiooniga on liitunud kõik ÜRO liikmesriigid, välja arvatud USA ja Somaalia. Eesti ühines konventsiooniga 1991. aastal. Rahvusvahelise lapse õiguste päeva

eesmärk on tõsta inimeste arusaamist lastest ning edendada laste heaolu. Sel päeval pööratakse tähelepanu laste õigustele, vabadustele, lapstööjõule, laste kuritarvitamisele ja kaitsele, laste identiteedile, haridusele, toidule, tervisele ja suremusele.

Rääkige lapse õigustest ning nende olukorrast maailma eririikides. Vaadake teemakohast filmi ning arutlege, kuidas saaks laste õiguslikku olukorda maailmas parandada.

Sageli öeldakse, et mäng on laste töö. Ka laste õiguste konventsioon rõhutab laste õigust puhkusele ja vabale ajale. Korraldage sellest lähtuvalt ülemaailmse lastepäeva tähistamiseks rahvusvaheliste mängude päev. Ettevalmistuseks uurige erinevates õppetundides, milliseid mänge lapsed erineval pool maakera mängivad ja valmistage tööõpetuse tunnis ette lihtsad mänguvahendid. Ülemaailmsel lastepäeval korraldage ülekooliline spordipäev, kus esitlete klasside kaupa erinevaid mänge ja pakute huvilistele võimalust neid proovida.

Korraldage teemapäev, kus tutvustate laste igapäevaelu eri riikides. Selgitage, millistes oludes lapsed elavad, kui paljud lapsed peavad käima tööl ning kui paljud ei saa koolis käia. Korraldage töötavate laste elu käsitlevaid rollimänge: proovige näiteks vee toomist ja raskete asjade kandmist, korvi ja vaiba kudumist või kingade viksimist.

Samuti võiks korraldada teavitusürituse oma kooli aulas. Üritusel võiks rääkida laste elutingimustest maailma eri paigus ning linastada teemakohaseid filme. Mõelge, kuidas saaks laste olukorda maailmas parandada.

FILMISOOVITUS:

„Punase külmiku teekond“ – 17-aastane Nepaali poiss ronib mööda mägiteid, et teenida raha oma hariduse jaoks.

„Kibe šokolaad“ – kas meie šokolaadis kasutatud kakao on kasvatatud lapstööjõu abil?

„Punam“ – 9-aastase Nepaali tüdruku raskest elust.