4. peatükk. Sünnitamisel suremine.

Selles tunnis tutvustatakse õpilastele lühifilmiga üht inimõigustega seotud teemat – sünnitamisel suremist. Neile õpe- tatakse põhilisi matemaatilisi meetodeid, et esitada üle maailma pärit andmeid graafiliselt, eesmärgiga võrrelda põhju- seid, miks on emade suremuse määr erinevates maades ja geograafilistes piirkondades nii erinev.

4. peatüki tunnikava

4. peatüki PP esitlus

Film “42”