2. peatükk. Inimõigused Euroopas.

See tund tutvustab õpilastele Euroopa põhiõiguste hartat. Samuti arutatakse ja mängitakse läbi erinevaid Suurbritannias aset leidnud kohtujuhtumeid.

2. peatüki tunnikava

2. peatüki PP esitlus