09.12.09

Valmis veebipõhine ökoloogilise jalajälje kalkulaator KESA

SA REC Estonia ja Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi koostöös valmis veebipõhine ressursikasutuse kalkulaator KESA kodulehel http://kesa.edu.ee

KESA erineb teistest samalaadsetest kalkulaatoritest mitmel viisil. Peamiseks erinevuseks on kalkulaatori sihtgrupp: KESA on loodud eelkõige organisatsioonide ressursikasutust silmas pidades, kuid võimaldab ka üksikisikul oma ökoloogilist jalajälge hinnata. Seega võib kalkulaatorit edukalt kasutada ka koolides. Tulemust illustreeritakse ökoloogilise jalajäljena skaalal, kus kajastuvad elektri- ja soojusenergia, vee, transpordi ning jäätmekasutuse osakaal.
Kasutajal on võimalik luua KESA kalkulaatori kasutajakonto. Registreerunud saavad oma andmed salvestada, hiljem neid täpsustada või lisada uus jalajälg teise perioodi kohta. Organisatsioonidel ja üksikisikutel on võimalik oma tulemusi KESA kodulehel avaldada ning sel moel oma keskkonnamõju võrrelda.
Lisaks tutvustab KESA Eesti organisatsioonide ning asutuste uudseid kogemusi oma tegevuste keskkonnasäästlikumaks muutmisel 2 video, kirjasõna ja fotode vahendusel.

Tegevusi toetasid
– Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel ja
– SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Terast ökoloogiliste jalajälgede jälgimist soovides,
SA REC Estonia

Täpsem info:
Anne Kivinukk
SA REC Estonia
info@recestonia.ee
Tel:             66 05 018

VAATA KÕIKI UUDISEID