08.12.17

Valga puiduhõnguline maailmahariduskuu ’17

Juba neljandat aastat vedasid Valga Muuseum ja Valga Gümnaasium maailmaharidusekuu läbiviimise koostöövankrit. Igal aastal on külastatavus suurenenud ja teemadering laienenud.

Loo ja fotode autor on Valga Gümnaasiumi projekti- ja karjäärijuht Pille Olesk.  Artikkel ilmunud ka koolielu.ee lehel.

Selle aasta teema oli „Puud, taimed ja märgid“. Tegevuste teljeks oli Meelis Kihulase puuteemaline näitus, kus olid värskelt vormitud vanaaja stiilis puust kodutarbed. Näitusega tutvumine oli üks osa tegevusest.
Lisaks näitusele tõi muuseum uue ja vana puueseme võrdluseks õpilastele vaadata muuseumi varasalvest erinevaid puidust esemeid hangudest mänguasjadeni. 

Selgus, et tänane koolilaps ei oska enamasti neid ligemale 100 aasta vanuseid esemeid nimetada. Tõdeti, et maalapsel on siin eelis: ta tunneb tarbeesemeid, mida kasutasid meie esivanemad, oluliselt rohkem.

V2.jpg

Puupõletitega mustreid tegemas

Et oktoober on hõimukuu, siis vaadeldi lähemalt ühe valitud hõimurahva – Saamide – elu ja olu. Selleks oli püstitatud galeriisse püstkoda (kota) koos loomanahkadega. Võrreldi hõimurahvaste märke, sõnu ja loodushäälte kuulamise oskust. Kuulati Saami joigu ning prooviti ka ise laulu luua. 

Kuu jooksul pakuti 1,5 tunniseid töötubasid erinevatele vanusegruppidele. Päris väikesed lasteaiarühmad ja algklassid meisterdasid vanaaja mänguasju ehk Pulksoneid. Peale pulganuku valmimist puhuti neile koos hing sisse ja läks mänguks. Lusti jätkus.

Põhikool ja gümnaasium tegi ise kõlapulki. Algatuseks tuli vesta puupulgast kõlapulgad ja loomulikult siis need ka kaunistada. Kaunistati puupõletite abil. Kes tegi peenemat kirja, kes tegi niisama kärbsejälgi. Tunni lõpus tehti valminud töödega ka proovi – klõbistati üheskoos laululugu/muusikat.

Mets ja metsmees käivad kokku. Põhikooli viimane klass sai ka teabeloengu RMK metsülema Risto Sepa juhtimisel. Räägiti metsmehe karjäärist ja arutati metsade tänasest seisust ning tulevikuvaatest.

V3.jpg

Muuseumi direktor Pikne Kama juhendab kõige väikemate töötuba – tehakse Pulksoneid

Et tulla noortele lähemale, viidi läbi interaktiivne mäng Quizzise keskkonnas ning vaadati läbi mikroskoopide nii seeneussi tegevust kui käbi ja sambla ehitust. Imestus oli suur, kui seent vaadates ussikesi ei näe, aga mikroskoobi all vingerdasid küll.

Nende nelja aasta jooksul oleme tõdenud, et sellist kuud on vaja, kus saame päeva jooksul paljudele klassidele pakkuda nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi harjutusi. Vaadata lähedale ja kaugele, tuues ja luues paralleele õpilase endaga. Tundi tulijaid oli nii lähedalt kui kaugelt. Koolid ei pidanud paljuks tellida buss ja sõita kohale ka kaugemalt rohkema rahvaga.

V4.jpg

Maailmahariduskuu meeskond 2017

Kui tundide külastajate arvu kuu lõpus kokku lõime, saime rekordtulemuse – 459 õpilast. Loodame, et igaüks sai õppekäigust kasu. Kes sai uut teada, kes midagi proovida, kes teavet kinnistada.

Maailmahariduskuu läbiviival meeskonnal oli kindel tööjaotus: Marju Rebane (Valga Muuseumi (VM) juhiabi-varahoidja ) tutvustas näitust ja viis läbi praktilisi töötubasid, Priit Riemann (VM-i teadur-koguhoidja) tutvustas ja vestis lugusid vana aja asjadest, Pikne Kama (VM-i direktor) oli nugade ülem ehk puuvestmis töötoas, Merilii Madissoo (VM-i haridus- ja projektijuht) viis läbi puidupõletiga tegevust ja Pulksonite töötuba, Pille Oleski (Valga Gümnaasium) vedada oli hõimurahva osa ja töötubades abistamine. 

Tänaseks on puidu ja puidupõletite lõhn muuseumi galeriist hajunud. Traditsioon aga jätkub, järgmine sügis tuleb juba juubelihõnguline.

Varasemate maailmahariduskuude teemad Valgas:

2014 Keenia valguses ja varjus
2015 Üle ilma, üle maa – Birma
2016 Hingele pai 

VAATA KÕIKI UUDISEID