29.10.12

Valga Gümnaasium osaleb koostööprojektis Ghana kooliga

Valga Gümnaasium kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustikku. Eestist on võrgustikuga liitunud 18 kooli, üle maailma kuulub sellesse võrgustikku haridusasutusi 179 riigist.

Sel aastal oli koolide võrgustikus üle 8500 kooli üle terve maailma. UNESCO ühendkooli staatus on kvaliteedimärk, mis näitab, et kool on teatud valdkondades avatum, teadlikum, aktiivsem ja uuendusmeelsem.

Ühendkoolidel on neli põhilist teemat, mille ümber tegevused on ehitatud: maailma valupunktid ja ÜRO roll nende lahendamisel; inimõigused, demokraatia ja sallivus; kultuuridevaheline õppimine ja mõistmine; keskkond ja jätkusuutlik areng.

Maailmaharidust jagava UNESCO koolina lõppes Valga Gümnaasiumil tegus aasta. Möödunud aruandeaastasse mahtusid erinevad edukad kooliprojektid, osavõtt ühendkoolide projektidest, filmiklubi tegevus, dokumentaalfilmide näitamine ühiskonnaõpetuse ja ajalootundides, kohtumised külalistega, osavõtmised rahvusvahelistest koolitustest Slovakkias ning Poolas ja konverentsist Sloveenias, samuti osavõtt talve- ja suvekoolidest Eesti erinevais paigus. Sel kevadel lõppes ka maailmahariduslik rahvusvaheline projekt „Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng”. Projekti lõpukonverentsil Sloveenias esines ja tutvustas meie kooli tegevusi õppealajuhataja Tiiu Püss.

Kõik aasta jooksul läbi viidud üritused lähtusid aastatuhande arengueesmärkidest, põhimõttega avardada õpilaste silmaringi. Igal kevadel esitavad ühendkoolid aruande, kus võtavad kokku oma aastase tegevuse ja seavad suunad uuele aastaringile. Valga Gümnaasiumi maailmaharidusliku tegevuse i-le pani täpi peale rahvusvaheline suvekool Võsul, mis leidis aset juuni lõpupäevadel. Suvekoolist võtsid osa kooli infojuht ja huvijuht ning kolm gümnaasiumiastme õpilast. Õpilastele ja õpetajatele olid mõeldud kolme päeva vältel erinevad tegevused andmaks nõu ja ideid, kuidas oma koolis maailmaharidust jagada ning huvitavaid tegevusi läbi viia. Suvekooli töökeeleks oli enamasti inglise keel, sest osalejaid oli ka Ghanast ja Tansaaniast.

Suvekoolis viibinud 12.b klassi õpilased Maarika Piirimees ja Helis Kõvask hakkavad sügisest kooli filmiklubi tegevust vedama ja osalevad ka uue koostööprojekti „Water and sanitation” juhtrühmas. Uue projekti partner on Ghana kool Aafrikas, Eestist soovisid osaleda samas projektis veel EBS-i gümnaasium ja Tsirguliina keskkool. Projekti teeb mõlemale poolele huvitavaks just kardinaalselt erinev vee ning kanalisatsiooni olukord ning suhtumine sellesse.

Valga Gümnaasium edastas juba talvel maailmaharidust jagavale MTÜ-le Mondo soovi aidata leida sõpruskool Aafrikas. Eesmärgiks on rahvuste erinevuste tundmaõppimine ja tolerantse suhtumise tekitamine õpilastes. Suhtlemine konkreetse kooliga on harivam, kui üldine jutt ning filmide vaatamine. Suhtlemise teeb raskeks Kongo Presentation J.H.S keskkooliga asjaolu, et sellel koolil ei ole arvutit ega internetiühendust.

Abiks on kooli ajalooõpetaja Philip Tengan (osales ka Võsu suvekoolis), kelle kodus on internetiühendusega arvuti. Infovahetamisel abistab ka sügisel Kongo külla vabatahtlikuks siirduv eestlanna.

Projekt „Water and sanitation” näeb ette hulga tegevusi: mõlema riigi koolid räägivad vee ja kanalisatsiooni teemadel, tutvustavad sõpruskoolide riike ja tingimusi nendes. Vaadatakse teemakohaseid dokumentaalfilme ning toimuvad arutelud antud teemadel.

Tegevusi jagub nii koolitunniks kui ka projektiürituste jaoks. Lõpuks teevad kõik koolid video vee saamisest, kasutamisest ja puhtusest oma riigis. Projekti tulemusi tutvustatakse järgmisel kevadel Küprosel toimuval konverentsil.

MTÜ-l Mondo valmis kevadel maailmaharidust tutvustav põhjalik õppematerjal gümnaasiumile. Valga Gümnaasium pakub 2012. aasta sügisest uut valikkursust „Globaliseeruv maailm”, mis põhineb suures osas aktiivsetel õppemeetoditel.

Pille Olesk, Valga Gümnaasiumi infojuht

Allikas: http://eestielu.delfi.ee/

VAATA KÕIKI UUDISEID