20.06.22

Uued Mondo valikained aitavad õpilastega üleilmsetest teemadest rääkida

Mondo Maailmakooli uute valikainete abil saate järgmisel õppeaastal lihtsasti tuua oma õpilasteni vajalikud ja põnevad teadmised üleilmsetest teemadest.

Uus valikkursus kliimamuutustest
Kõige värskem uudis on augustis 2022 valmiv valikkursus gümnaasiumile “Kliimamuutused looduses ja ühiskonnas”. Kursus aitab õppijal mõista kliimamuutuste põhjuseid ja tagajärgi nii looduses kui ühiskonnas, rahvusvahelist kliimapoliitikat ning õppija enda võimalusi tegutsemiseks. Kursuse teemad on seotud riikliku õppekavaga ning toetavad sotsiaal-  ja loodusainete valdkondade üldeesmärkide saavutamist. Valikkursus käsitleb kliimamuutusi nii loodusteaduslikus kui ühiskondlikus kontekstis.

“Uus kursus loob ruumi kliimamuutuste käsitlemiseks lootusrikkamas ja proaktiivsemas võtmes kui vaid maailmalõpulise kliimakatastroofina,” ütles valikkursuse autor Kristiina Joon, kes on varem õpetanud Viimsi Gümnaasiumis oma õpilastele kliimamuutuste teemalist kursust. “Kliimamuutuste vastu on õpilastel suur huvi ja nad on maininud, et kursus aitas neil kliimaärevusest üle saada – lihtsam on liikuda edasi hirmust ning panustada millessegi, millest on põhiteadmised juba olemas.”
Valikainet “Kliimamuutused looduses ja ühiskonnas” saavad koolid katsetama hakata alates septembrist 2022. Kõikidel, kes on huvitatud kursuse materjalidest ja/või kursuse õpetamisest oma koolis, palume endast märku anda selle vormi kaudu, et saaksime teile kursuse kohta esimesena infot saata.

“Globaliseeruv maailm” on digitaalselt Opiq keskkonnas
Maailma üleilmastumine ei näi pidurduvat ning oleme siin õpetajatele abiks selle mõjude mõistmisel ja õpetamisel. Valikkursus “Globaliseeruv maailm” on olnud Eesti koolides kasutusel juba kümme aastat ning suur rõõm on näha, et mitmes koolis on see ka kohustuslik valikaine.
Kursus kätkeb üleilmastumise mitut tahku ning toetab õpetajat õpitegevuse planeerimisel ja õpetamisel. Käsitletavad teemad on seotud eelkõige geograafiaga, aga ka erinevate sotsiaalainete valdkondadega.
Valikkursuse “Globaliseeruv maailm” materjalid on tasuta kättesaadavad Opiq keskkonnast või paberkandjal Maailmakooli veebist.

Maailmahariduse valikained Edumus Schooli kaudu
Sügisest alates saavad õpilased maailmahariduse teemadega tutvuda läbi Edumus School valikainete veebikooli. Edumus School platvormil annavad õpetajad valikaineid veebis, nii et õpilased saavad liituda ükskõik mis Eesti otsast. Koostöös Mondo Maailmakooliga on Edumus School kaudu võimalik läbida kahte kursust: “Globaliseeruv maailm” ja “Rändav maailm”.
Edumus School platvormil maksab kursus õpilasele 40€ ning kui kursus sobib kooli valikainete programmi, saab õpilane selle oma valikainena arvestada.

Valikainete kaudu saame aidata õpilastel ühiskonnas toimuvat paremini mõista. Segaste meedias ilmunud sõnumite asemel saab selgemaks, millised muutused on tänaseks toimunud, milliseid muutusi tulevikus ennustatakse ning mida see ühiskonnale kaasa toob.

VAATA KÕIKI UUDISEID