26.05.14

Maailmahariduse ekspertide abi õpilaste loov- ja uurimistööde juhendamisel 2014-2015

Aasta 2015 on Euroopa arengukoostöö aasta. Lisaks on 2015. aasta märgilise tähtsusega, sest läheneb aastatuhande arengueesmärkide tähtaeg ning seatakse uued kestva arengu eesmärgid. Sellest tulenevalt julgustame koole ja õpilasi tegema uurimis- ja loovtöid maailmahariduse ja kestva arengu teemadel. Kaasjuhendajaid teadustöödele on võimalik saada MTÜ Mondost ja UNESCO Eesti rahvuslikust komisjonist. Võimalikke teemasid leiate  www.maailmakool.ee või www.1maailm.ee lehtedelt. Ideid on ka siin.

MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskusel on raamatukogu, kust saab tasuta laenutada maailmaharidust puudutavate teemavaldkondade raamatuid. Samuti on keskusel olemas filmikogu, milles üle 170 dokumentaalfilmi erinevatel globaalsetel teemadel, mis on samuti head allikad teemade uurimiseks. Mondo vahendab sõpruskoole Ghanas, Keenias, Afganistanis ja Jeemenis. Võimalik on koguda meie kontaktide kaudu infomatsiooni ka nendest paikadest. Esialgne kontakt tuleb võtta aadressil maailmaharidus@mondo.org.ee. Sealt suunatakse õpilane õige inimese juurde.

Parimad temaatilised loov- ja uurimistööd kutsutakse õpilaste teaduskonverentsile, mis toimub mais 2015. Konverents pakub noortele võimalust saada tunnustust ja tagasisidet oma uurimistööle ning harjutada esinemist. Samuti saada uusi teadmisi teiste töödest ja konverentsi haridusprogrammist. Teaduskonverentsi korraldavad MTÜ Mondo ja UNESCO ERK ning seda toetab Eesti Vabariigi Välisministeerium.

VAATA KÕIKI UUDISEID