02.09.13

Registreerumine maailmahariduse süvaõppekursusele alanud

Maailmahariduse süvaõppekursus: Riikliku õppekava valdkonnapädevuste ja alusväärtuste tulemuslik kujundamine maailmahariduse abil

Aastal 2012 keskus arendas koostöös Innovega 80t maailmahariduse süvaõppekursuse, mille läbis 55 õpetajat. Sel aastal MTÜ Mondo Maailmahariduskeskus pakub õpetajatele mõnevõrra lühemat 60t maailmahariduse täiendkoolitust. Maailmahariduse süvaõppekursus koosneb sel õppeaastal viiest ühepäevasest seminarist, 2-päevasest talvekoolist, kodutöödest ja kooliprojektist. Koolituse läbinud õpetajaid julgustatakse korraldama maailmapäeva oma koolis, mille läbiviimiseks kool saab keskuselt igakülgset toetust (näitusi, külalisi, materjale, ideid). Kursus on õpetajatele tasuta.

Kursuse teemad ja kohtumiste kuupäevad:

I Moodul, 5.10.2013: Maailmaharidus ning üleilmastumine ja vastastikune sõltuvus. Maht 9 tundi.
II Moodul, 18.10.2013: Sotsiaalne õiglus ja võrdsus. Maht 8 tundi.
III Moodul, 23.11.2013: Mitmekesisus. Maht 9 tundi.
IV Moodul, 6.12.2013: Rahu ja Konfliktid. Maht 9 tundi.
V Moodul, 31.01.2014: Jätkusuutlik areng. Maht 9 tundi.
VI Moodul, 14.-15.02.2014: Kooliprojektid ja enesehindamine. Maht 16 tundi.

 

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja kooliprojekti läbiviimine oma koolis.

Kõik kursuse kohtumised toimuvad Tallinnas MTÜ Mondo seminariruumis (Telliskivi 60A1).

Kursuse ettevalmistust ja läbiviimist toetab Eesti Välisministeerium arengukoostööks ettenähtud vahenditest.

 VM_arengukoostoo_est 

Registreeru koolitusele:

VAATA KÕIKI UUDISEID