13.10.20

Õpilased lahendavad põnevate proovikivide kaudu rändega seotud väljakutseid

Kaks proovikivi ehk hariduslikku väljakutset tõstatavad rändega seotud küsimusi, mida õpilased üle Eesti oma kogukondades lahendada saavad. Rände teemade õpetamiseks on koolides abiks ka MTÜ Mondo sotsiaalkampaania „Jagatud teekonnad“.

„Ränne iseenesest ei ole ei hea ega halb, see on lihtsalt reaalsus, milles me elame. Meie eesmärk on kutsuda noori üles sel teemal arutlema, teadmisi koguma ning märkama rändega kaasnevaid võimalusi aga ka väljakutseid, mida see meie ühiskonnale esitab,“ ütles MTÜ Mondo rändeekspert Meelis Niine.

Proovikivid õpilastele

Proovikivide väljakutsetega saavad õppeaasta jooksul liituda kõik õpetajad ja õpilased. Ühe väljakutsena kutsume suurendama oma vallas või linnas uussisserändajate ja kohalike elanike omavahelist suhtlust. Teise proovikivi käigus otsivad õpilased lahendusi hoopis sellele, et kodupaik väljarände tõttu tühjaks ei jääks. Proovikivi platvormist loe rohkem siit

Noorte rändelood

Kampaania #JagatudTeekonnad toob meieni nii välismaal elanud eestlaste kui Eestisse sisse rännanud noorte rändelood, millega saab tutvuda kampaanialehel.

#JagatudTeekonnad tugineb mõttekoja Praxis poolt läbiviidud uuringul, mis käsitles noorte hoiakuid seoses rändega. Uuringust selgus, et noorte teadlikkus rände ja integratsiooni küsimustes on madal. Samas leidis enamus 15-35 aastastest küsitletutest, et parem teadlikkus rändest ning rändajatest toetaks vastastikust kohanemist. Noored näevad avaliku diskussiooni kujundamisel suurt rolli meedial ning ootavad senisest tasakaalustatumat rändeteema kajastamist. Erineva etnilise ja rassilise taustaga inimestele ollakse üldiselt avatud, kuid rõhutati sisserändajate Eestisse tuleku eesmärgipärasuse ning riigile toodava kasu olulisust.

VAATA KÕIKI UUDISEID