24.08.10

Multifilmi piltstsenaariumi konkurss

UNESCO maailmapärandi keskus kuulutab välja

MULTIFILMI PILTSTSENAARIUMI KONKURSI

Patrimonito

Multifilmi peategelane peab olema rahvusvahelise maailmapärandi haridusprogrammi maskott Patrimonito (pildil). Tema tegelaskuju kujutab noort kultuuripärandi kaitsjat ja maskoti nimi tähendab hispaania keeles ’väike pärand’. Rohkem infot: http://whc.unesco.org/en/patrimonito

TINGIMUSED
Osa võtma on oodatud 12-18-aastased noored, kes väljendaksid oma maailmapärandiga seotud ideid.
Valida on nelja teema vahel:
1. Maailmapärand ja kogukondade roll (mida saaksid ja võiksid teha maailmapärandi paikades ja selle lähistel elavad inimesed)
2. Maailmapärand ja säästlik turism (vastutustundlik külastamine)
3. Maailmapärand ja säästlik areng (kuidas rahuldada inimeste tänaseid vajadusi nii, et kultuuripärand säiliks ka tulevastele põlvedele)
4. Maailmapärand ja bioloogiline mitmekesisus (maailmapärandi nimekirja kantud looduspärand, mis aitab alles hoida looma- ja liigirikkust)

Multifilmi tegevus peaks olema seotud maailmapärandi nimekirja kantud paigaga, mida lapsed tunnevad. Eesti kontekstis Tallinnaga või Struve meridiaanikaare punktidega (neist kõige suurem ja silmapaistvam on Tartu tähetorn). Maailmapärandi nimekiri: http://whc.unesco.org/en/list

JUHISED 
Piltstsenaarium tähendab loo või mõtte lahtiseletamist joonistuste abil, see on nagu joonistatud koomiksiraamat. Lugu või filmi näidatakse klipp-haaval, joonistuste seeria abil.
Lugu ja joonis peaksid väljendama:
a) osaleja teadmisi maailmapärandi paigast, mille ta on valinud
b) multifilmi üldise teemaga seotud väljakutset/ või probleemi, mis seda maailmapärandi paika puudutab
c) lahenduse pakkumist väljakutsele/ või probleemile
Multifilm tuleb joonistada piltstsenaariumi töölehele

Multifilmi struktuur
Patrimonito peaks mängima peaosa teiste tegelaste seas!
Multifilm peab sisaldama järgnevaid osi:
a) algus – juhatatakse sisse loo idee ja tegelased ning tuuakse välja seos maailmapärandiga;
b) keskosa – põhiline tegevus, tuuakse välja takistused ja probleemid, millega tegelased kokku puutuvad, selle puudumisel näiteks nende huvitav reis või muu kogemus.
c) lõpp – siin saab selgust, kuidas lugu autori arvates lõpeb, milline on lahendus.

TÖÖLEHE TÄITMINE (pilt ingliskeelses lisas)
• Raami sisse joonistatakse pilt ja raami alla joontele lisatakse tegevuse peamine kirjeldus, tegelaste liikumine, ettepanekud muusika või eriefektide jne osas, mida kasutatakse multifilmi tootmisel. See peab olema inglise või prantsuse keeles.
• Multifilmis ei toimu vestlust, tegelased joonisel peavad olema kujutatud nii, et oleks arusaadav, mida nad sellel hetkel teevad. Tähtsamaid sõnu võib lisada joonisele.
• Igal pildil peab olema number kronoloogilises järjekorras, üleval paremas nurgas. Piltstsenaarium peab koosnema kõige vähem 16-st pildist ja kõige rohkem 24-st pildist.
• Joonised võib teha mustvalged või värvilised.

TÖÖ ESITAMINE
Töö originaal tuleb esitada UNESCO Eesti rahvuslikule komisjonile 20. novembriks 2010.
Tuua kohale või saata postiga aadressile: Pikk 2, 10123 Tallinn, märksõna ’Piltstsenaarium’. www.unesco.ee
Lisa kindlasti oma isiklikud andmed iga raami ette vastavale joonele! Jäta endale koopia tööst.

VALIMINE
Konkurss toimub kahes etapis: esmalt valib UNESCO rahvusliku komisjoni žürii välja kuni 5 tööd, edasised valikud teeb UNESCO peakorter. Igast teemast valitakse välja kolm parimat tööd, mille alusel tehakse valmis professionaalsed multifilmid.
Tööde valimisel võetakse arvesse: loovust, selgust, üldist disaini, Patrimonito rolli, teadmisi valitud maailmapärandi paiga kohta ja selle seostatust teemaga, ülevaadet pärandi olukorrast, teema asjakohasust ja seotust reaalsusega ning probleemilahendust/ või sõnumi edastamise viisi.
Rahvusvahelised võitjad kuulutatakse välja 2011.a.

Link varasemate multifilmide juurde: http://whc.unesco.org/en/patrimonito 
Konkursi info inglise keeles: http://whc.unesco.org/en/activities/626

VAATA KÕIKI UUDISEID