30.05.23

Mondo tunnustas noori maailmamuutjaid

30. mail toimunud tunnustusüritusel andis Mondo üle auhinnad noortele, kes on õppeaasta jooksul tõmmanud teiste noorte tähelepanu üleilmsetele kriisidele ja nendele lahenduste otsimisele.

Noortekonkursi võitjad

Mondo Maailmakooli noortekonkursi võitsid Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Kalmetu Põhikooli õpilased. Maailmapäevade peaauhinna sai Tallinna Kuristiku Gümnaasium kriiside teemaliste sündmuste eest.

“Paratamatult seisame täna silmitsi mitme globaalse kriisiga. Maailmapäevade ja noortekonkursiga tahtsime tänavu noori julgustada just tulevikulootuse suunas – koos ja nutikalt tegutsedes on võimalik maailma paremaks muuta,” sõnas Mondo Maailmakooli juht Maria Sakarias.

Mondo noortekonkursi teema oligi “Teated tulevikust”. Esimese koha nooremas vanusegrupis võitsid Lisete Enders ja Lumme Marie Juhkamsoo Kalmetu Põhikoolist, kelle makett tõmbas koolis originaalselt ja loovalt tulevikulootusele tähelepanu. Vanemas vanusegrupis võitsid Julia Land ja Marem Uzhakhova Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumist, kelle veebileht koos sisutekstide ja videotega on professionaalne ning põhjalik. 

“Võidutööd on väga sügavalt läbimõtestatud ja ideed unikaalsed. Väga tugev oli ka tööde tehniline teostus,” sõnas konkursi peakorraldaja, Mondo haridusekspert Mari Jõgiste. Kõiki noortekonkursi tunnustatud töid näeb veebinäituselt

Maailmapäevade võitjad

Maailmakooli tänuüritusel said auhinnad ka kooliaasta jooksul maailmapäevi korraldanud haridusasutused. Maailmapäev on ühe- või mitmepäevane sündmus, mil haridusasutuses keskendutakse globaalsetele teemadele. 

Mondo maailmapäevade konkursil võitis peaauhinna Tallinna Kuristiku Gümnaasium, kus kogu kool tegutses koos kogukonnaga teemal lapsed ja noored kriiside keskel. “Klassides arutati väga mitmekesistel teemadel toidust, laste õiguste ja põgenike või erinevate kriiside koosesinemiseni,” sõnas Maria Sakarias. 

Maailmapäevade peaauhind 2022/2023 – Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Koolis toimus kolm maailmapäeva teemal “Lapsed ja noored ühiskonna kriiside keskel”. Nende projektipäevade jooksul ainetunde ei olnudki, vaid klassid tegelesidki erinevate tegevuste abil maailmahariduse päevade teemaga. Kõigi jaoks olid koostatud tegevuskavad – näiteks 1. klassid: “Sõbralikud suhted koolis.” 3. klassid „Toit“. 6-8. klassid: “Lapse õigused”. 9. klassid: “Keskkond”. 10. klassid: “Põgenikest lapsed ja noored”. 11. klassid: “Erinevate kriiside koosesinemine ja vastastikune mõju”. Tegutseti ülekooliliselt, mitmekesiselt, koos kogukonnaga, ja kõige julgemalt lähtuvalt Mondo konkursi teemast.

Kogukonna kaasaja auhind – Konguta Kool

Kool korraldas kaks maailmahariduse kuud – sügisel ja kevadel. Teema oli “Mõeldes Ukrainale” ning ruumid olid kujundatud Ukraina õpilastele koos kooliperega. Samuti korraldati abistamisaktsioon, kuhu kaasati ka lapsevanemad. Kuude jooksul toimus palju tegevusi – stendid, joonistuskonkurss, ühine laulmine, ühised üritused, raamatusõprade klubi ja ettelugemispäevad, küünalde valmistamine ja teaduskonverentsid… Ja kõiges selles tehti koostööd heategevuslike organisatsioonide, Elva vallavalitsuse, Tartumaa raamatukogude, lapsevanemate, paljude vabatahtlikega. 

Koolipere kaasaja auhind – Sillaotsa Kool

Maailmanädala pealkiri oli “Iga tegu loeb!” ning maailmanädal oli ülekooliline – 1. klassist 9. klassini olid kõigile välja mõeldud eakohased tegevused, mis olid väga hästi seotud nii meie maailmas toimuvaga ja kui ka kestliku arengu eesmärkidega. Mõned näited – vaadati kokku 10 erinevat dokfilmi, koolis olid üleval näitused ja toimusid töötoad, tutvuti Ukraina kunstiga, uuriti Jeemenisse reisimise blogi, käidi Toidupangas abis. Koostöö ja kaasamine on selle kõige alus.

Kõige mitmekesisem maailmapäev – Saku Gümnaasium

Maailmanädalasse oli toodud väga targalt erinevad tegevused ja teemad – keskkonnatöötad, viktoriinid, e-külalistunnid, loengud, plakatid, filmid, nutivaba päev terves koolis, robootika töötuba, inseneeria töötuba, sõlmede töötuba Eesti Mereakadeemialt, kohtumine kirjanikuga lugemisest ja raamatutest ja külaskäik RARAs, et rääkida libauudistest.

Haridus- ja Teadusministeeriumi auhind Aasta noore tegu 2022 – Tartu Forseliuse Kool

Koolis toimus keskkonnakuu, mille raames käisid külas nii eksperdid kui toimus mitmeid põnevaid üritusi.

Maailmakool tänab! toimub MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini”, mida rahastab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

VAATA KÕIKI UUDISEID