12.12.17

Maailmapäevade juubelaasta täidab õpetaja unistuse

Fotod: Tamsalu Gümnaasium

Maailmapäevade tähistamiseks on korraldanud MTÜ Mondo konkursi juba 5 aastat järjest, seega oli 2017/2018. õppeaastal tegu minijuubeliga. Auhinnareisi on väga oskusliku planeerimise, kõrgetasemelise läbiviimise ja järjepideva maailmahariduse edendamisega välja teeninud Tamsalu Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Anne Kraubner

Tamsalu Gümnaasium on aktiivselt maailmakodaniku- ning säästva arengu haridust edendanud: iga-aastane maailmapäevade korraldamine ja parimate praktikate jagamine, HeaTeoTööpäeval õpilastega heategevuseks toetust kogudes, Keenia sõpruskooli, Munganga Põhikooliga iga-aastaselt kirju vahetades ning põnevaid eksperte ning külalisi kooli külla kutsudes. 2017. aasta teemaks oli koolil “Tolerantsus, sallivus ja märkamine” . Loe Tamsalu noorte tegemistest Maailmakooli lehelt, vaata meeleolukaid pilte läbi viiaastase aja- ja kogemusloo kooli kodulehelt ja võta eeskuju HeaTeoTööpäeva korraldamiseks näiteks Tamsalu rohenäppude tegemistest

Valiku tegemisel sai otsustavaks väga mitmekülgne ekspertide kaasamine ja programm – toidupank, taaskasutuse töötoad, kontsert, humanitaarabiekspert, Scotspataljoni külla kutsumine – tegevused kogu kooliperele väiksemaist suuremateni. Teemanädala programmi tippsündmuseks oli 21. novembril toimunud heategevuskontsert, mille raames toetatakse just Keenias asuva sõpruskooli Munganga õpilaste haridusteed. Sel aastal õnnestus õpilaste ja kontserdikülastajate abiga koguda 340 eurot! 

Konkursil osalenud 10 kooli ja noortekeskuse maailmapäevadel olid ka sel aastal teemaks õiglane kaubandus, kodanikuaktiivsus ning vabatahtlik töö, maailma viljad, naised ühiskonna südames, ning loodus. 

2018. aasta kevadel toimuva õppereisi ajal saab Anne võimaluse külastada koole ning tutvuda MTÜ Mondo koostööpartnerite ja arengukoostöö tegevustega Aafrikas Keenias või Ghanas – nii saab täidetud ühe innustava ja kaasava Eesti õpetaja suur suur unistus.

Õpetaja Aafrika õppereisi rahastab maailmahariduse projekti raames Eesti Välisministeerium arengukoostööks ette nähtud vahenditest.

VAATA KÕIKI UUDISEID