15.08.14

Maailmahariduse ja kestva arengu teemade õpilaste uurimis- ja loovtööde kaasjuhendamine

2015. aasta  on Euroopa arengukoostöö aasta. Lisaks on 2015. aasta märgilise tähtsusega, sest läheneb aastatuhande arengueesmärkide tähtaeg ning seatakse uued kestlikud arengueesmärgid.  Sellest tulenevalt julgustame koole ja õpilasi tegema oma uurimis- ja loovtöid maailmahariduse ja kestva arengu teemadel. Kaasjuhendajaid teadustöödele on võimalik saada MTÜ Mondost ja UNESCO Eesti rahvuslikust komisjonist. Võimalikke teemasid leiate www.maailmakool.ee  või 

www.1maailm.ee lehtedelt. Ideid laiab ka siit: https://maailmakool.ee/meetodid/opilaste-uurimistood/.

MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskusel on raamatukogu, kust saab tasuta laenutada maailmaharidust puudutavate teemavaldkondade raamatuid. Samuti on keskusel olemas filmikogu, milles üle 170 dokumentaalfilmi erinevatel globaalsetel teemadel, mis on samuti head allikad teemade uurimiseks. Mondo vahendab sõpruskoole Ghanas, Keenias, Afganistanis ja Jeemenis. Võimalik on koguda meie kontaktide kaudu infomatsiooni ka nendest paikadest.

Juhendamisest või materjalidest huvitatutel tuleks kirjutada aadressil maailmaharidus@mondo.org.ee. Sealt suunatakse õpilane õige inimese juurde.

Parimad temaatilised loov- ja uurimistööd kutsutakse õpilaste teaduskonverentsile, mis toimub 2015. aasta mais. Konverents pakub noortele võimalust saada tunnustust ja tagasisidet oma uurimistööle ning harjutada avalikku esinemist, samuti saada uusi teadmisi teiste töödest ja osaleda temaatilistes töötubades. Teaduskonverentsi korraldavad MTÜ Mondo ja UNESCO ERK ning seda toetab Eesti Vabariigi Välisministeerium.

VAATA KÕIKI UUDISEID