17.12.21

Loe uuest kogumikust UNESCO ühendkoolide tegevuste kohta 2019 – 2021

Uues kogumikus on näiteid viimaste aastate projektidest, osalejate kogemuslood ja vaade tulevikku. MTÜ Mondo ja Tartu Loodusmaja koostöös valminud UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti lugude kogumik annab ka ideid maailmahariduse käsitlemiseks alusharidusest gümnaasiumini.

“UNESCO ühendkoolides sirguvad maailmakodanikud, kes tajuvad ennast inimkonna osana ning on hoolivad ja vastutustundlikud nii keskkonna kui ka teiste inimeste suhtes,” kirjutab kogumiku eessõnas UNESCO ühendkoolide võrgustiku riiklik koordinaator aastatel 2018-2021 Viktoria Lepp ja toonitab, et võrgustiku tugisammasteks on õpetajad ja juhendajad, kes on avatud lõimingule ja koostööle. “Nad annavad hoogu noortele ning julgustavad neid olema aktiivsed ja maailma asjade vastu huvi tundma.”

Lisaks möödunud aastate projektide ja laagrite näidetele saab kogumikust aimdust ka tulevaste aastate plaanidest. Näiteks sisaldab kogumik ülevaadet lasteaedadele koostatud uuest maailmahariduslikust materjalist “Amanda ja maailm” ning uue õppeaasta tegevuste kalendri. Oma mõtteid tutvustavad ka võrgustiku uued koordinaatorid Maria Ivanova ja Kärt Leppik. 

“UNESCO ühendkoolide võrgustiku koordinaatori töös köidab mind eelkõige terviklik lähenemine kogu maailmas tähelepanu vajavatele teemadele (kestliku arengu eesmärgid) ning nende teemade toomine lasteaeda ja kooli. Tänu sellele saavad lapsed ja noored juba varases eas teha algust oma maailmapildi avardamisega ning uurida, kuidas igaüks saab oma suhtumise ja käitumisega maailma muuta,” sõnas MTÜ Mondo poolne koordinaator Kärt Leppik. 

Kogumik on saadaval siin: UNESCO ühendkoolide võrgustik lugude kaudu: ülevaade 2019–2021 a tegevusest. Head lugemist!

Võrgustikuga liitumiseks võta ühendust UNESCO ühendkoolide koordinaatori Kärt Leppikuga unescoschools@mondo.org.ee.

VAATA KÕIKI UUDISEID