18.12.13

Kutsume koole osalema HeaTeoTöö-päeval

HeaTeoTöö-päev on sündmus, mille raames õpilased saavad õppida tegema vabatahtlikku tööd, tutvuma ettevõtetega ning toetama arengukoostööd MTÜ Mondo Tarkusefondi kaudu, mis võimaldab Ghana ja Keenia noortel haridusteed keskkoolis või kutsekoolis jätkata. HTT-päev toimub 2014 aasta kevadel Eestis esmakordselt ja hetkel otsib Maailmahariduskeskus koole pilootsündmusel osalema. Päeva idee on, et õpilased töötavad päeva kodukohas või kohalikes ettevõtetes ning päevast saadud töötasu suunatakse heategevusse.

Kui arvad, et sinu kool/klass võiks olla üks antud sündmusel osaleja, siis võta meiega ühendust meiliaadressil tormis@mondo.org.ee.

Detailsem info HeaTeoTöö-päeva kohta

Maailmahariduskeskus on juba aastaid otsinud häid viise, kuidas ühendada maailmaharidus ja arengukoostöö noori kaasaval viisil. Päevatöö ideed on tutvustatud Eesti haridusmaastikul juba aastal 2008 ajakirja “Haridus” maailmahariduse erinumbris. Ideed on tutvustatud ka kooliõpetajatele Maailmahariduse suvekoolis juunis 2013. Õpetajad mõtlesid välja eestikeelse versiooni päevale: HeaTeoTöö -päev ehk HTT –päev.

HTT-päev toimub 2014 aasta kevadel Eestis esmakordselt ning hetkel otsib Maailmahariduskeskus koole ning ettevõtteid, kes sooviksid pilootsündmusel osaleda.

Põhjamaade päevatöö liikumine sai alguse 1961. aastal Rootsist, kui tollane ÜRO peasekretär Dag Hammarskjöld lennuõnnetuses hukkus ja õpilased soovisid tema mälestust jäädvustada. Nii korraldati selle kuulsa rahuvõitleja ning ülemaailmse vastutuse eestkõnelejana tuntud Hammarskjöldi mälestuseks korjandus „en dag för Dag“ (üks päev Dagi eest). Selle ühe päeva töötasid õpilased ettevõtetes ja mujal neile sobivatel töökohtadel ning teenitud raha läks arengumaade toetuseks. Korjanduse suupärasemaks nimetuseks kujunes peagi Dagsverke (päevatöö) ja soome keeles tuli kasutusele kõlalt sarnane Taksvärkki. Sellest ajast on päevatöö korjandusi korraldatud mitmes Põhjamaas igal aastal. Projektid, millele raha kogutakse, varieeruvad igal aastal, kuid tavaliselt nad on nii või teisiti seotud kooli ja õppimisega ning nendega püütakse edendada laste õiguste kaitsmist ÜRO laste õiguste konventsiooni vaimus. Soomes osaleb korjanduses igal aastal sadu koole ning näiteks sel aastal (2013) on korjanduse kaudu kogutud juba 65 000 EUR Guatemala tänavalasteprojektile.

Päevatöökorjanduse idee on, et lapsed ja noored töötavad ühe päeva hea asja nimel. Raha, mille õpilased selle tööpäeva käigus teenivad, annetab tööandja arengumaade laste ja noorte toetamiseks. Eestis suunatakse teenitud raha MTÜ Mondo Tarkusefondi, mis võimaldab Ghana ja Keenia noortel haridusteed keskkoolis või kutsekoolis jätkata. Sellega pakub päevatöökorjandus paljudele õpilastele väga hea võimaluse anda oma panus arengukoostöösse ja teha midagi konkreetset vaesemate maade laste ja noorte heaks.

Maailmaharidus on päevatöökorjanduse tähtis osa. Õpilased tutvuvad projekti, projektiriigi ning arenguteemadega üldisemalt. Kohal käinud külalised vastavad noorte küsimustele. Õpilased võivad teha oma koolis teadustöid ka üldisemalt arenguteemadest ja koolid saavad abi tööde juhendamisel. Eesti ja arengumaade noortele luuakse võimalused kogemuste vahetamiseks ja selle kaudu enda omast erineva kultuuri mõistmiseks ja aktsepteerimiseks. Eesmärk on, et osalevad koolilapsed ja õpilased mõistaksid, kuidas on oma tööpanusega võimalik arengumaade laste elutingimusi paremaks ja elu õiglasemaks muuta.

Koolid ning ettevõtted, kes soovivad HeaTeoTöö-päev projektiga liituda, võtke meiega ühendust meiliaadressil tormis@mondo.org.ee

VAATA KÕIKI UUDISEID