29.01.09

Konkurss Arengu noortepreemia 2008/2009: Võida reis Aafrikasse!

Euroopa Komisjon korraldab kolmandat korda konkursi Arengu noortepreemia, mille peateemaks on Aafrika. Osaleda saavad noored vanuses 16-18 üle kogu Euroopa. Esitada tuleb omaloomingut (video, plakat), mis rõhutaks arengukoostöö tähtsust Aafrikas. Iga tööga peaks kaasnema lühike sõnum, mis ei tohiks ületada 100 tähemärki.

Reeglid

Konkursist Arengu noortepreemia võivad osa võtta kõik koolid 27. Euroopa Liidu liikmesriigist.

 • Õpilased peavad olema võistluse tähtaja vältel vanuses 16-18 (kaasa arvatud).
 • Kõik osalejad peavad olema kooliõpilased.
 • Iga õpilane võib esitada ainult ühe võistlustöö.
 • Võistlustööde esitamise tähtaeg on 31. mai 2009. a.
Võistlustööd

Kõik tööd peavad koosnema kahest osast:

 • lühike sõnum;
 • kunstitöö, milleks võib olla plakat või video.

2008. aasta konkurss keskendub teemale Aafrika inimareng. Võistlustöödele on kolm teemat: „sooline võrdõiguslikkus“, „lapsed ja noorus“ ning „kultuuriline mitmekesisus“. Õpilased võivad valida ühe teema või kombineerida kõiki kolme.

Kooli andmed ja sõnum tuleb eelnevalt esitada kasutades selleks veebilehel olemasolevat ankeeti. Võistlustööd võib saata digitaalsel kujul sama ankeediga või postiga European Schoolneti kontorisse Brüsselis.

Palun postitage oma võistlustööd vähemalt 2-3 nädalat enne tähtaega, et nad kindlasti õigeks ajaks Brüsselisse jõuaksid. Hilinenud töid vastu ei võeta

Sõnum

Kunstitööga peaks kaasnema ka sõnum, näiteks lühike seletus plakati all.
Kasutada võib ükskõik millist Euroopa Liidu 23. ametlikust keelest. Juhul, kui sõnum pole inglis-, prantsus- ega saksakeelne, peab tööga kaasas olema tõlge ühesse neist keeltest.

Sõnumi pikkus kummaski keeles ei tohiks ületada 100 tähemärki. Sõnum peab olema esitatud kasutades osalemisankeeti, mille leiad siit veebilehelt. Ühtlasi võib see ka olla lisatud kunstitöös

Kunstitöö

Võistlustööd võivad olla esitatud video või plakati vormis.

Video
 • Video peaks kujutama endast lühikest audiovisuaalset teost, millele on lisatud lühike ja selge sõnum.
 • Video ei tohi olla pikem kui kolm minutit.
 • Aktsepteeritakse järgnevaid failitüüpe: Flash (SWF), PowerPoint (PPT), Quicktime, Windows Media Video, MPEG.
 • Failide maksimumsuurused on 20 MB ja 640 x 480 pikslit.
Plakat
 • Plakat peab olema kombinatsioon visuaalsest väljendusest ning lühikesest ja arusaadavast sõnumist.
 • Visuaalne osa võib olla joonistus, maal, kollaaž jne.
 • Sõnum võib olla kirjutatud plakatile või esitletud eraldi.
 • Plakatite maksimumsuurus on A3.
 • Digitaalsel kujul esitatud faili maksimumsuurus on 5 MB. Aktsepteeritud failitüübid on JPG, GIF ja PDF.
Õigused

European Schoolnetil või Euroopa Komisjonil on vajaduse korral õigus reegleid ja auhindu muuta. Teated muudatuste kohta ilmuvad Arengu noortepreemia kodulehel ja kehtivad alates avaldamise kuupäevast.

Õiguslikud ja eetilised sätted
 • Kõik võistlustööd peavad järgima Euroopa autoriõigusleppeid. Tööd ei tohi sisaldada üksikisikule või inimeste grupile kahju põhjustavaid väiteid, fakte või muud sellelaadset teavet.
 • Võistlustöödes on keelatud rassiline, rahvuslik, sooline või ametialane diskrimineerimine. Samuti ei tohi tööd õhutada õigusrikkumistele.

Võistlustööde tühistamine
European Schoolnetil ja Euroopa Komisjonil on õigus tühistada töö, mis pole esitatud õigeaegselt või mis rikub eespool nimetatud õiguslikke või eetilisi sätteid.

Paljundusõigused
Kõik võistlustööd ja esitatud materjalid kuuluvad Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjonil on õigus neid parandada, täiendada, muuta ja paljundada Internetis, CD-Rom’il või muul viisil tööde esitamise tähtajast alates.

Lisainfohttp://www.dyp2008.org/ww/et/pub/dyp2008/rules.htm

Eestis koordineerib konkurssi Eesti Välisministeerium koostöös Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumiga, Euroopa Komisjoni Esindusega Eestis ja Tiigrihüppe Sihtasutusega. Täpsem informatsioon: arenguabi@mfa.ee.

Vaata konkursi infovoldikut siit.

VAATA KÕIKI UUDISEID