31.08.17

Vikipeedia konkurss: KAE maailma!

Konkurss on lõppenud! 

Kokkuvõte ja võitjate nimed 

Keenia auhinnareisi muljed ja pildialbum

________________________________________________________________________________________________________________________

1. septembrist 31.oktoobrini 2017 toimub MTÜ Mondo eestvedamisel kestliku arengu ning ÜRO kestliku arengu eesmärkide teemaline Vikipeedia konkurss, millega tähistatakse MTÜ Mondo 10. sünnipäeva ning antakse panus projekti Miljon+ õnnestumisesse, mille eesmärgiks on saada eestikeelsesse Vikipeediasse 1 000 000 artiklit.

Konkursi peakorraldaja MTÜ Mondo on suurim arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegelev Eesti organisatsioon, kelle põhisuunad on arengukoostöö sihtriikides läbi kohalike partnerite, maailmaharidustegevused Eesti koolides, noorsootöö valdkonnas ja laiemalt Eesti avalikkusele ning kolmandaks humanitaarabi andmine ja ülesehitustöö kriisipiirkondades.

“Vikipeedia konkurss: KAE maailma!” on ellu kutsutud selleks, et täiendada maailmahariduslike, humanitaarabi ja arengukoostöö valdkonna artiklite hulka eestikeelses Vikipeedias, tõsta globaalsed kirjaoskust, laiema avalikkuse teadlikkust ÜRO kestliku arengu eesmärkidest 2015-2030 ning maailma kestliku arengu väljakutsetest üldisemalt. Artiklite selgroo moodustavad 17 eesmärki, mille teemadeks on vaesus, näljahäda, tervis ja heaolu, kvaliteetne haridus, sooline võrdõiguslikkus, puhas vesi ja sanitaaria, jätkusuutlik energia, tööhõive ja majanduskasv, tööstus, uuendus ja taristu, ebavõrdsuse vähendamine, jätkusuutlikud linnad ja asumid, säästev tootmine ja tarbimine, kliimamuutused, ookeanid ja mereressursid, maa ökosüsteemid, rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid ning üleilme koostöö.

Lisaks auhindade võitmise võimalusele on artiklite kirjutamine ka üks võimalus sooritada sel moel oma gümnaasiumiastme praktiline töö või harjutada uurimuspõhist allikatega tööd ning korrektset viitamist enne uurimistöö alustamist. Miks mitte tabada mitu kärbest ühe hoobiga?

Kuidas osaleda

Konkursil saavad osaleda gümnaasiumiastme sh kutsekoolide õpilased vanuses 15-19. Osaleja peab registreeruma Vikipeedia autoriks ning andma endast märku siin. See on oluline võitjatega kontakteerumiseks ning artiklite broneerimiseks.

Kui Sa ei ole varem Vikipeediale kaastööd teinud, võid alustada sissejuhatusest. Mõnele oma küsimusele võid leida vastuse ka korduma kippuvate küsimuste lehelt.

Hindamiskomisjon

Artikleid loetakse perioodil 1.-15. november 2017. Hindamiskomisjoni liikmeteks on Mai Aasjõe, maailmahariduse projektijuht (MTÜ Mondo), Ann Siiman (TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut), Sven-Erik Soosaar, MTÜ Wikimedia Eesti, Reigo Ginter Välisministeeriumi Arengukoostöö ja humanitaarabi büroost ning Sigrid Solnik, AKÜ tegevjuht.

Hindamiskomisjon selgitab välja parimad artiklikirjutajad, keda premeeritakse auhinnaga. Selleks võetakse arvesse nii artiklite kvaliteeti, kvantiteeti kui ka teema keerukust ja olulisust.

Auhinnad on väga motiveerivad:

  • Peaauhind parimale artiklikirjutajale on reis Ghanasse või Keeniasse märtsis 2018.
  • Rahva Raamatu kinkekaardid äramärkimist väärivatele autoritele.
  • Auhindu annab ka Tartu Ülikooli Miljon+ meeskond.

Auhinnad antakse üle Eesti Rahva Muuseumis toimuval Mondo 10 üritusel 25. novembril 2017. Tunnustatud saavad ka parimate autorite juhendajad.

Kriteeriumid

Komisjon lähtub järgmistest kriteeriumidest:

  • Vikipeedia enda kvaliteedi kriteeriumid (sh faktipõhisus, korrektne viitamine, keelekasutus ja stiil) on väljatoodud siin: https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Artiklite_kvaliteedikriteeriumid.
  • Gümnaasiumide tasemel kandideerivad peaauhinnale õpilased, kes on kirjutanud vähemalt 3 temaatilist artiklit pikkusega minimaalselt 2500 tähemärki (tm-ide arvestus ilma allikate ja Vikipeediale iseloomulike viideteta). Osalejad, kes kirjutavad 1-2 artiklit (minimaalse pikkusega 2500 tähemärki), kandideerivad teistele auhindadele.
  • Valmis artikkel või artiklid üles laadida Vikipeedia lehele ja saata link koos muude dokumentidega aadressile maailmaharidus@mondo.org.ee samalt e-maili aadressilt, mis registreerumisel edastati. Lisadokumendiks on wordi fail, mis sisaldab ühe ja sama artikli kaht versiooni, n-ö puhast ning Vikipeediale omaste viidetega teksti. Kuna artiklid võivad peale avalikustamist hakata elama oma elu, siis aitab wordi fail teha kindlaks õpilase enda panuse.
  • Artikli koostamisel võib kasutada võõrkeelseid artikleid, kuid neile kindlasti viidata ning lisada juurde seosed Eestiga ja kasutada lisaks eestikeelseteid allikaid.
  • Soovituslik on lasta artikkel keeleliselt üle kontrollida emakeeleõpetajal.

Tugi osalejatele

MTÜ Mondo ja MTÜ Wikimedia Eesti pakuvad osalejatele ka lühikoolitust sellest, kuidas Vikipeedia artiklit koostada ja millele tähelepanu pöörata. Koolitused toimuvad Pärnus (11.09), Tartus (12.09), Tallinnas (13.09) ja Narvas (14.09). Koolituste toimumise koha ja kellaaja kohta tuleb info siia ja anname teada ka Maailmakooli Facebookis. Koolitusele on vajalik eelnev registreerumine.

Toetajad

Konkurss toimub projekti “Digitaalsed õpimärgid ja õiglasem maailmamajandus – maailmahariduse tõhustamine Eesti koolides” raames, mida rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Konkurssi toetab ekspertiisiga ka Tartu Ülikooli Miljon+ meeskond ja MTÜ Wikimedia Eesti.

Kontaktid

Konkursiga seotud küsimusi saab esitada Mai Aasjõele (mai.aasjoe@mondo.org.ee).

VAATA KÕIKI UUDISEID