05.05.22

Mondo kutsub haridusseminarile “Kool kui ühiskonna kriiside peegel”

нижче українською // English below 

Seminar toimub esmaspäeval 30. mail kell 14.00 Tallinnas Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamus. Ootame osalema kõiki haridus- ja lõimumisvaldkonnaga seotud või teemadest huvitatud inimesi ja koostööpartnereid.

Haridusseminarile registreerimine: bit.ly/haridusseminar2022

Eesti haridusel tuleb tegeleda üleilmsete kriisidega, mis on kaasa toonud ootamatuid muutusi ja määramatust. Täna on Eestisse jõudnud tuhandeid Ukraina õpetajaid ja õpilasi – hästi toimiva mitmekultuurilise klassi- ja kooliruumi loomiseks vajavad nii õpetajad kui koolijuhid tuge ja oskusi. Eriti oluline on toetada Ukraina ja Eesti õpetajate koostööd ühise väärtusruumi loomisel.

Seminaril küsime:

  • Kuidas muudab ränne õpikogukondi? 
  • Kuidas toetada Ukraina õpetajate ja õpilaste edukat lõimumist Eesti koolidesse? 
  • Kuidas luua kaasav mitmekultuuriline klassiruum ja milline roll on selles maailmaharidusel? 

Seminaril esinevad haridus- ja lõimumisvaldkonna eksperdid Eestist ja Soomest. Teemat avavad teiste seas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts ning Soome haridusekspert Kathleen Naglee. Tutvustame ka Maailmakooli uusi materjale, näiteks virtuaalreaalsuse mänge ja Ukraina-teemalist näitust. Üritus on tasuta, aga vajalik on eelregistreerimine. 

Ajakava:

13.30-14.00 Kogunemine ja suupisted

14.00-14.15 Avasõnad

14.15-15.00 Eesti- ja välisekspertide sõnavõtud 

15.00-16.00 Paneelarutelu

16.00-16.30 Ülevaade Maailmakooli võimalustest ja materjalidest

16.30-17.30 Rände- ja mitmekultuurilise klassiruumi teemalised töötoad

17.30 Seminari kokkuvõte ja üllatus

Seminari keel: eesti, inglise, vene, ukraina

Ürituse infoleht, mida soovi korral huvilistega jagada: Mondo haridusseminar 2022

Haridusseminar toimub MTÜ Mondo projektide „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil”, „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse” ja “COVID-19 sotsiaalmajanduslike tagajärgede leevendamine Ukraina kriisipiirkonna haridussektoris” raames, mida rahastavad Euroopa Komisjon ja ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.


 

Освітній семінар глобальної школи Мондо: Школа як дзеркало суспільних криз

Естонській освіті необхідно впоратися з глобальними кризами, що призвели до несподіваних змін та невизначеності. На сьогодні до Естонії прибули тисячі українських вчителів та учнів: і вчителям, і керівникам шкіл потрібні підтримка та навички, щоб створити мультикультурні класи та шкільний простір, що добре функціонують. Особливо важливо підтримати співпрацю українських та естонських вчителів зі створення спільного ціннісного простору. 

Реєстрація: bit.ly/haridusseminar2022

В рамках семінару ми поставимо такі питання:

  • Як міграція змінює освітні спільноти? 
  • Як підтримати успішну інтеграцію українських вчителів та учнів в естонські школи? 
  • Як створити інклюзивний мультикультурний клас та яка роль глобальної освіти у цьому? 

Розклад:

13:30-14:00 Збір та перекус

14:00-14:15 Вступне слово

14:15-15:00 Виступи естонських та іноземних експертів 

15:00-16:00 Панельна дискусія

16:00-16:30 Огляд можливостей та матеріалів в рамках глобальної школи

16:30-17:30 Тематичні майстер-класи з міграції та мультикультурних класів

17:30 Підсумки семінару та сюрприз

Мова семінару: естонська, англійська, російська, українська

Тут Ви знайдете інформаційний бюлетень про семінар, яким можете на бажання поділитися з зацікавленими людьми: Освітній семінар Мондо 2022

На семінарі виступлять експерти у сфері освіти та інтеграції з Естонії та Фінляндії. Ми представимо нові матеріали від глобальної школи, наприклад, ігри віртуальної реальності та виставку на тему України. Чекаємо на всіх людей та партнерів, які працюють у сфері освіти та інтеграції або цікавляться цими темами. Захід безкоштовний, але необхідна попередня реєстрація.

Освітній семінар відбудеться в рамках проектів неприбуткової організації Мондо: «Спільні мандрівки: факти та історії про міграцію у 21 столітті», «Глобальна освіта від дитячого садка до старшої школи; Внесок Естонії у досягнення цілей сталого розвитку» та «Пом’якшення соціально-економічних наслідків COVID-19 у сфері освіти в кризовій зоні України», що фінансуються Європейською Комісією та ESTDEV – Естонським центром міжнародного співробітництва в галузі розвитку.


Educational seminar by Mondo Maailmakool: School as a reflection of societal crises

The education in Estonia needs to cope with global crises that have brought about unexpected changes and uncertainty. To date, thousands of Ukrainian teachers and students have arrived in Estonia: both teachers and school leaders need support and skills to support multicultural classrooms and provide a well-functioning school environment. It is especially important to enable the cooperation of Ukrainian and Estonian teachers in creating a common value space.

Registration: bit.ly/haridusseminar2022

At the seminar, we will ask the following questions:

  • How is migration shaping learning communities?
  • How might we support the successful integration of Ukrainian teachers and students into Estonian schools?
  • How might we create an inclusive multicultural classroom and what is the role of Global Education in this process?

Schedule:

13:30-14:00 Gathering and snacks

14:00-14:15 Opening remarks

14:15-15:00 Keynote speeches by Estonian and foreign experts

15:00-16:00 Panel discussion

16:00-16:30 Overview of opportunities and materials of Mondo Maailmakool

16:30-17:30 Thematic workshops on migration and multicultural classrooms

17:30 Conclusion of the seminar and a surprise

Languages of the seminar: Estonian, English, Russian, Ukrainian

The seminar will bring together experts from the field of education and integration from Estonia and Finland. We will present new materials from Mondo Maailmakool, such as virtual reality games and an exhibition about Ukraine. We welcome all individuals and partners who work in the field of education and integration, or are simply interested in these topics. The event is free, but pre-registration is required.

The educational seminar will take place in the framework of the following projects of NGO Mondo: “I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century”, “Global Education from Kindergarten to High School; Estonia’s contribution to the Sustainable Development Goals” and “Mitigation of socio-economic consequences of COVID-19 in the field of education in the crisis zone of Ukraine”, funded by the European Commission and ESTDEV – Estonian Center for International Development Cooperation.

VAATA KÕIKI UUDISEID