09.11.22

EPAS võrgustik kutsub noorteseminarile “Koos muudame maailma jätkusuutlikumaks!”

Kliimamuutused ja rahvusvahelised kokkulepped

Ülemaailmsed kliimamuutused ja nende mõjud, mis veel mõned aastad tagasi olid pigem teoreetilised riskid, on tänaseks muutunud meie kõigi ühiseks probleemiks. 2021. aastal avaldatud valitsusvaheliste kliimamuutuste paneeli IPCC aruandes toodi esimest korda välja, et inimtekkeline kliimamuutus on teaduslikult tõestatud fakt.

Kiirenev ülemaailmne soojenemine toob juba praegu kõigis maailma piirkondades kaasa ulatuslikke muudatusi kliimasüsteemis ning mõned neist muutustest näiteks ookeanides, jääkattes ja ülemaailmses meretasemes on sajandite ja aastatuhandete jooksul pöördumatud. Jätkuva ülemaailmse soojenemise korral sagenevad kuumalained nii maal kui merel, tugevad vihmasajud ning mõnes piirkonnas ka põuad. Kõik see toob inimkonnale – sealhulgas igaühele meist – nii kohustuse kui võimaluse selle teemaga põhjalikumalt tegeleda.

Tänaseks on Euroopa Liit teinud roheleppe näol põhimõttelise otsuse saada 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. Sellest otsustest on suudetud kinni hoida nii pandeemia kui ka Venemaa Ukraina-vastase sõjalise agressiooni ajal ning seal toimuv on rohelisele majandusele ülemineku olulisust ja tempot isegi tõstnud. Samuti teevad Euroopa Liidu riigid koostööd sarnaselt meelestatud partneritega, et jõuda nii novembris toimuval COP27 kliimakonverentsil kui ka detsembris toimuval COP15 bioloogilise mitmekesisuse konverentsil eduka tulemuseni. Mõlemal konverentsil on hädavajalik meetmetes kokku leppida, et täita Pariisi kokkulepet ja et säiliks võimalus hoida globaalne soojenemine 1,5 °C piires.

Mis on COP27 täpsemalt?

6.–18. novembril 2022 Egiptuses toimuv COP27 on 27. ülemaailmne ÜRO kliimateemaline tippkohtumine, mille eesmärk on saavutada, et üleilmsel tasandil võetaks ette konkreetseid ja ulatuslikumaid meetmeid tulemaks toime kahe omavahel seotud kriisiga – bioloogilise mitmekesisuse ja kliimakriisiga. Tänavusele tippkohtumisele kogunenutel on eesmärgiks jõuda kliimamuutustega võitlemisel ja kohanemisel siduvate otsusteni nelja peamisel teemal:

 • kliimamuutuste mõju leevendamine: hoida globaalset soojenemist allpool 1,5 kraadi võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajastu keskmisega;
 • kohanemine: kliimamuutustega kohanemise meetmete väljatöötamine;
 • rahaline tugi: varasemalt kokku lepitud üleilmsete eesmärkide täitmine;
 • koostöö: kõigi asjaomaste sidusrühmade, eriti aga haavatavate kogukondade kaasatus.

Kutsume noori kliima- ja keskkonnateemadel kaasa mõtlema!

Vahetult pärast COP27 korraldavad Euroopa Parlamendi Büroo Eestis, Mondo ja Põlva Gümnaasium 22. novembril 2022 kl 10:00 – 14:30 Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS raames seminari “Koos muudame maailma jätkusuutlikumaks”. Näeme, et kliimamuutustega toimetulekuks on vajalik teha koostööd kõigil otsustustasanditel, olgu selleks siis ÜRO, Euroopa Liit, Eesti Vabariik või kohalik kogukond. Just sel põhjusel toimubki seekordne EPAS seminar mitte Tallinnas, vaid Põlvas, näitamaks et praktilisi ning igapäevaeluga sobivaid lahendusi kliimamuutuste ning bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega kaasnevatele probleemidele saab ja tuleb leida igal pool, mitte üksnes pealinnades ning rahvusvahelistel konverentsidel.

Seminaril arutleme koos noortega järgmiste küsimuste üle:

 • Mida tähendavad kliimamuutused ning miks tuleb nende pehmendamise ning kohanemisega tegeleda?
 • Millest räägivad maailma riikide ning organisatsioonide esindajad COP27 tippkohtumisel ja kuidas need otsused meid puudutavad?
 • Mida saab igaüks meist ning me kõik üheskoos kliimamuutuste ennetamise ning nendega toimetuleku osas ära teha?

Üritusel esinevad COP27 Eesti delegatsiooni liikmed Reet Ulm, Hanah Lahe jaHelen Sulg. Noored erinevatest koolidest üle Eesti viivad läbi erinevaid jätkusuutlikkuse teemalisi töötubasid. Seminaril osaleb ka Euroopa Komisjoni regionaalse kontaktpunkti esindaja.

Seminari ajakava

10.00-10.15 – Avasõnad ja päeva tutvustus (jälgitav Zoomis)
10.15-11.00 – Loeng ja arutelu COP27 teemal (jälgitav Zoomis)
11.00-11.30 – Piruka- ja kohvipaus
11.30-12.30 – I töötubade sessioon
12.30-12.45 –  Energiapaus
12.45-13.45 – II töötubade sessioon
13.45-14.15 – Päeva kokkuvõte
14.15-15.15 – Lõunasöök ja võrgustumise võimalus EPAS programmi osalejatele väljaspoolt Põlvat

Töötubade teemad

 1. COP27 – Põlva ümarlaud. Gustav Adolfi Gümnaasium
 2. Põnevam Põlva. Põlva Gümnaasium
 3. Upcycling – vanast uus. Põlva Gümnaasium
 4. Põgenemismäng “Jussike lahendab kliimaprobleeme”. Tallinna Kuristiku Gümnaasium
 5. Mina ja putukas ristteel – söödavad putukad. Valga Gümnaasium
 6. Kas saad ka viie aasta pärast uue telefoni osta? Gustav Adolfi Gümnaasium
 7. E-praht üle ilma – mis on tark lahendus Eesti taskus?Tartu Jaan Poska Gümnaasium
 8. Jätkusuutliku moetööstuse tutvustus ning praktika. Tallinna 32. Keskkool
 9. Jõulud ilma jääkideta. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

Praktiline info

 • Täpsema ajakava ja info töötubade kohta leiate siit dokumendist (täiendame jooksvalt).
 • Oma osavõtust palume nii osalejatel kui töötubade läbiviijatel anda teada läbi selle vormi. NB! Kohtade arv on piiratud! Palume registreeruda esimesel võimalusel. Igast koolist (v.a Põlva Gümnaasium) saab osaleda kuni 4 inimest.
 • Seminar toimub Põlva Gümnaasiumis (Piiri 1). Seminari avasõnu ja COP27-teemalist esitlust on võimalik kuulata ka läbi Zoomi. Kaugemalt bussiga Põlvasse sõitvaid õpilasi ootame üritusega liituma jooksvalt vastavalt ühistranspordi graafikule.
 • Saame hüvitada transpordikulu. Palume sellest registreerimisvormis teada anda.

Üritus toimub Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS raames koostöös Euroopa Komisjoniga.

VAATA KÕIKI UUDISEID