20.11.13

Eesti – Läti õpetajate koostööpäev

20. novembril toimus Valga Gümnaasiumis Eesti – Läti ajaloo ja ühiskonnaõpetajate õppepäev

Osalesid Läti Valka Gümnaasiumi ja Valga maakonna õpetajad. Õppepäeval räägiti oma kogemustest maailmahariduse jagamisel koolis: erinevate maade päevad, sõpruskoolid, filmiklubid jne. Valga Gümnaasium tegi ettekande  teemal kool UNESCO ühendkoolina, Valga Põhikool rääkis Afganistani päevast ja Valga Vene Gümnaasium jagas filmiklubi kogemusi.

Iga kool ja õpetaja rääkis, milliseid aktiivõppemeetodeid ta tunnis kasutab. Marika Riit Valga Põhikoolist innustas õpetajaid ka kodupaigas giiditööd tegema. Jaan Uudelt Valga Gümnaasiumist tutvustas maailmapäeva projektis „Mineviku märgid“ valminud õpilastöid ja projekti mõtet. Pille Olesk Valga Gümnaasiumist näitas kuidas kasutada moodle võimalusi veebikursuse loomisel. Uuriti ka naaberriigi huvi ühise veebikursuse loomisel.

Päeva teises pooles Pille Olesk vestis jutte ja näitas pilte ning filmiklipp Keenia koolides kogetust.

Õppepäeva eesmärgiks oli uurida naaberriikide õpetajate koostöövõimalusi. Koostöövõimalused leiti ja päeva lõpuks lepiti kokku uus kohtumine 2014 aasta märtsis seekord juba Läti – Valkas.

Ürituse korraldajas maakonna ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ainesektsiooni juht Jaan Uudelt.

VAATA KÕIKI UUDISEID