06.02.10

Avalik loeng “Laste seksuaalne ekspluateerimine ja inimkaubitsemine turismis” 4. märtsil

AVALIK LOENG 4. MÄRTSIL 2010 kell 10.30-12.15
Laste seksuaalne ekspluateerimine ja inimkaubitsemine turismis

Eesti Hotelli-ja Turismimajanduse Erakoolis,
Puuvilla tn 19, Tallinn, auditooriumis 24

LEKTOR: rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste kaitsja Shay Culleni
Loeng on ingliskeelne!

Loeng keskendub infole, mida turismiga tegelevad ettevõtted ja asutused ning turismiga seotud inimesed peaksid antud kuriteoliikidest teadma, et selle ilminguid oma töös märgata ja neile reageerida. Samuti jagab isa Shay Cullen kuulajatega oma laialdasi kogemusi inimkaubitsemise ja laste seksuaalse ärakasutamise vastu võitlemisel, mis võiks huvi pakkuda ka laiemale üldsusele ning laste ja noortega töötavaile spetsialistidele.

Isa Shay Culleni visiit Eestisse toimub seoses rahvusvahelise projektiga, mis on suunatud lasteseksturismi alase teadlikkuse suurendamisele nii turismiprofessionaalide, turistide kui ka laiema avalikkuse hulgas. Selles projektis osaleb peale Eesti veel Saksamaa, Austria, Holland ja Itaalia.

Isa Shay Cullen on iiri päritolu misjonärist preester, kes on 1969. aastast elanud Filipiinidel ning tegutsenud üleilmselt laste ja naiste õiguste kaitsmisega. 1974. aastal rajas ta Filipiinidel ohvrite taastamis- ja jõustamisabi keskuse Preda (www.preda.org), et aidata ja toetada kaitsetuid lapsi ja noorukeid ning inimõiguste rikkumise ohvreid. Tänaseks 85-liikmeline sotsiaaltöötajatest, psühholoogidest, terapeutidest ja inimõiguste uurijatest koosnev töögrupp on aidanud sadu hätta sattunud lapsi, andnud neile hariduse ning võimalused uueks eluks. Isa Shay Culleni pikaaegne tegevus inimõiguste kaitsmisel on talle lisaks muudele rahvusvahelistele autasudele toonud ka kolm Nobeli rahupreemia kandidatuuri.

Isa Shay Cullen on aidanud välja töötada abiprojekte kohalike inimeste, loodushoiu ja noortegruppide kaitseks ja toetanud Filipiinidel alternatiiivkaubanduse organisatsiooni tegevust, mis pakub väikefarmeritele ja käsitöölistele väärikat tööd ja aitab neil turule pääseda.

Loeng toimub koostöös Tartu Laste Tugikeskusega

VAATA KÕIKI UUDISEID