01.02.10

Arengukoostöö ja humanitaarabi teemalised tegevused 2010. aasta kevadel

Austatud koolijuhid

Välisministeeriumil ja MTÜ Arengukoostöö Ümarlaual on suur rõõm kutsuda kõiki maailmahuvilisi osa saama 2010. aasta kevadel arengukoostöö ja humanitaarabi teemadel toimuvatest tegevustest.

22. mail 2010. aastal korraldavad välisministeerium, MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud, Euroopa Komisjoni Esindus Eestis ning teised partnerid kuuendat korda Tallinnas Tammsaare pargis kogupereürituseMaailmapäev, mille teemadering hõlmab sellel aastal inimtegevuse mõju meie elukeskkonnale ja kliimamuutusi laiemalt. Samuti tutvustavad seal oma tegevusi mitmed arengukoostöö ja humanitaarabiga tegelevad organisatsioonid Eestist ja väljastpoolt. Lisainfot Maailmapäevaga kaasnevate ürituste kohta leiab koduleheküljelt www.terveilm.net.

Maailmapäevale eelnevalt, märtsist kuni maini, on Välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostöö osakonna diplomaadid ning arengukoostööprojekte elluviivad kolmanda sektori esindajad valmis tulema kooli ning tutvustama õpilastele arengukoostöö ja humanitaarabi tegemisi. Arvame, et see teema on huvitav ja hariv kõigile vanustele. Kui soovite kutsuda külalisesinejat mõnda koolitundi, siis palun andke sellest teada  e-kirja aadressil marje.pihlak@vm.ee või küsige lisainfot telefonil            6 377 200      . Samuti palume täpsustada õpilaste vanust ja klassi suurust.

Eesti on arengukoostöö kui ühe välispoliitika valdkonnaga tegelnud alates 1998. aastast ning selle aja jooksul on loodud piisavalt tugev koostöövõrgustik, et oma võimete kohaselt teiste riikide arengule kaasa aidata. Seda eesmärgiga, et kõikjal maailmas oleks inimestel söök laual, katus pea kohal ja lastel võimalik haridust saada. Kõigil need võimalused endiselt puuduvad. Mida rohkem Eestis elavad inimesed on teadlikud oma igapäevaelu mõjust ühiskonnale, seda enam ollakse võimelised arvestama teistega nii kodus kui kaugemal.

Lugupidamisega,

Marina Kaljurand
Välisministeeriumi asekantsler välismajanduse ja arengukoostöö küsimustes

Piret Tamberg
MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud juhataja

VAATA KÕIKI UUDISEID