Näituste ja VR laenutamine on tasuta, kuid transpordi eest hoolitseb ja tasub tellija. Üleandmine ja vastuvõtmine toimub MTÜ Mondo Maailmahariduskeskuses ühiselt kokkulepitud ajal (Telliskivi 60a/5, 10412 Tallinn) või siis vastavalt konkreetsemale kokkuleppele. Transpordi kokku leppimiseks kirjutage: egle@mondo.org.ee

Rändeteemaline virtuaalreaalsuse film ja mäng

Rändeteemalised virtuaalreaalsuse lahendused võimaldavad õpilastel rände temaatikat läbi muusika ja inimeste lugude paremini tundma õppida.  

Kategooria:

Kirjeldus

Projekti „Jagatud teekonnad“ raames on loodud kaks virtuaalreaalsuse lahendust, mis aitavad rände temaatika õpilastele tehniliste vahenditega lähemale tuua.

Virtuaalreaalsuse film “Jagatud teekonnad”

Oled sa kunagi kohanud Eesti elavat süürlannat, ukrainlast või nigeerlast? Kas oled mõelnud, miks nende teed on päris kaugetest riikidest siia jõudnud? Mida Eesti on neile andnud ja mida nemad annavad Eestile? Rändeteemaline virtuaalreaalsuse film „Jagatud teekonnad“ annab võimaluse minna külla kolmele Eestisse sisserännanud välismaalasele. Filmi käigus saad esitada võõrustajatele küsimusi ning heita pilgu nende kodudele nii Eestis kui päritoluriikides.

Esimene eestikeelne rändeteemaline virtuaalreaalsuse film aitab mõista, millised on erinevad rände põhjused ja millega tegelevad sisserändajad Eestis.

Virtuaalreaalsuse mäng „Muusikalaud“

Rändeteemaline virtuaalreaalsuse mäng annab sulle võimaluse panna ennast proovile muusikaprodutsendina ning õppida sealjuures muusika ja rände omavahelistest seostest. Mäng koosneb interaktiivsest muusikalauast ja kolmest stiliseeritud keskkonnast, mis kajastavad erinevaid rändega seotud stseene. Virtuaalreaalsuse elamuse peamine eesmärk on koguda erinevatest kohtadest ja ajastutest heliribasid, luua nendest uut muusikat ning saada parem ülevaade sellest, kuidas inimeste ränne mõjutab muusika arengut. 

Filmi ja mängu laenutame koolidele koos kümne komplekti virtuaalreaalsuse peaseadmetega ning teema sügavamaks käsitlemiseks on koostatud ka juhendmaterjalid soovitatud jätkutegevustega.

Virtuaalreaalsuse mängu “Muusikalaud” on võimalik kooli tellida koos juhendatud töötoaga. Töötoa viib läbi popmuusika ajaloo ekspert, kes aitab õpilastel mängu tehniliselt kasutada ja viib seejärel läbi arutelu. 

Kui haridusasutusel on virtuaalreaalsuse peaseadmed olemas, siis on Mondo abil võimalik filmi ja mängu ka oma seadmetele paigaldada. Selleks palume kirjutada maailmaharidus@mondo.org.ee.