20.11

Lastepäev

World Children’s Day

Ülemaailmset lastepäeva tähistatakse paljudes riikides 20. novembril – päeval, mil 1989. aastal võeti vastu lapse õiguste konventsioon. Konventsiooniga on liitunud kõik ÜRO liikmesriigid, välja arvatud USA ja Somaalia. Eesti ühines konventsiooniga 1991. aastal. Rahvusvahelise lapse õiguste päevaeesmärk on tõsta inimeste arusaamist lastest ning edendada laste heaolu. Sel päeval pööratakse tähelepanu laste õigustele, vabadustele, lapstööjõule, laste kuritarvitamisele ja kaitsele, laste identiteedile, haridusele, toidule, tervisele ja suremusele.

Ideid tegevusteks:

  • Rääkige lapse õigustest ning nende olukorrast maailma eri riikides.
  • Vaadake teemakohast filmi (näiteks „Kibe šokolaad“) ning arutlege, kuidas saaks laste õiguslikku olukorda maailmas parandada.
  • Leidke põnevaid tegevusi juhendmaterjalist “Õigus olla laps”, vaadake videoloengut “Miks me ikka veel räägime lapse õigustest?” või kasutage lapse õiguste teemalisi tunnikavasid kogumikust “Naised õiguste eest”.
  • Korraldage üritus, kus tutvustate laste igapäevaelu eri riikides. Selgitage, millistes oludes lapsed elavad, kui paljud lapsed peavad käima tööl ning kui paljud ei saa koolis käia. Korraldage töötavate laste elu käsitlevaid rollimänge: proovige näiteks vee toomist ja raskete asjade kandmist, korvi ja vaiba kudumist või kingade viksimist.
  • Sageli öeldakse, et mäng on laste töö. Ka laste õiguste konventsioon rõhutab laste õigust puhkusele ja vabale ajale. Korraldage sellest lähtuvalt ülemaailmse lastepäeva tähistamiseks rahvusvaheliste mängude päev. Ettevalmistuseks uurige erinevates õppetundides, milliseid mänge lapsed erineval pool maakera mängivad ja valmistage tööõpetuse tunnis ette lihtsad mänguvahendid. Ülemaailmsel lastepäeval korraldage ülekooliline spordipäev, kus esitlete klasside kaupa erinevaid mänge ja pakute huvilistele võimalust neid proovida.
VAATA KALENDRIT