16.11

Sallivuspäev

International Day for Tolerance

Päeva eesmärgiks on parandada inimeste heaolu ja julgustada sallivust, austust ja dialoogi eri kultuuride, tsivilisatsioonide, inimeste ja organisatsioonide vahel. Üheks eesmärgi saavutamise teeks on hariduse edendamine ja avalikkuse suurem teadlikkus. Tolerantsus aitab vähendada poliitilist polariseerumist, kui stereotüübid, ignorants ja ähvardav viha suurendavad ühiskondade lõhestumist. Sallivus aitab ehitada ühtset globaalset ühiskonda.

Ideid tegevusteks:
  • Prindi sallivuspäeva poster ja pane see klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks.
  • Arutlege, mis on sallivus ja miks peame seda oluliseks? Kuidas saab ühiskonnas diskrimineerimist vähendada ja sallivust suurendada? Millised isikuomadused ja teadmised aitavad mõista erinevusi meie ümber?
  • Mõtle ja kirjuta üles iga oma sõbra, kolleegi, pereliikme kohta midagi head ning jaga seda nendega.
  • Arutage ühiskonnas inimeste sotsiaalsete võimaluste ning huvide üle. Rääkige ebavõrdsusest, diskrimineerimisest ja tolerantsusest, teistega arvestamisest ning ühiskonnas eri huvigruppide omavahelisest dialoogist, kooseksisteerimisest ja koostööst, vabadustest, õigustest ja kohustustest.
  • Tehke klassis ajurünnak ja kirjutage tahvlile mõtted, kuidas oleks ühiskonnas võimalik diskrimineerimist vähendada ja sallivust suurendada.
  • Korraldage meeskondlikke spordiüritusi, mis ühendavad inimesi, toomata välja osaliste sotsiaalset tausta.
VAATA KALENDRIT