21.03

Rassilise diskrimineerimise lõpetamise päev

International Day for the Elimination of Racial Discrimination

Rahvusvahelist rassismivastast päeva peetakse 21. märtsil. 1960. aastal avas politsei tule ja tappis 69 rahumeelsel meeleavaldusel osalejat Lõuna-Aafrikas Sharpeville’s. 1966. aastal kuulutas ÜRO üldassamblee selle päeva (21. märtsi) rahvusvaheliseks rassismivastaseks päevaks ja kutsus üles rahvusvahelist üldsust suurendama oma panust rassilise diskrimineerimise vastu. Sellest päevast algab ka rassismivastane nädal.

Ideid tegevusteks:
  • Aruta rassilise diskrimineerimise olemuse, põhjuste ja tagajärgede üle nii indiviidi kui ka ühiskonna seisukohalt. Mida saaks igaüks teha, et rassilise diskrimineerimise vastu võidelda?
  • Tutvusta klassile Lõuna-Aafrika ajalugu. Kutsu külla sealt pärit inimene.
  • Uurige välja, milliste diskrimineerimisjuhtumitega tegeleb Eesti võrdse kohtlemise volinik.
  • Koostage oma koolile diskrimineerimise ja kiusamise vastased juhised. Kirjutage need suure paberi peale ning kinnitage juhised kooli aula seinale.
  • Koostage näitus, millega tutvustate kõigi oma koolis käivate õpilaste rahvusgruppe. Näitust sobib ette valmistada näiteks kunsti, tööõpetuse, emakeele, ühiskonnaõpetuse või usundiõpetuse tundide raames. Koguge näituse jaoks kokku erinevaid kultuurielemente: pilte, joonistusi, riideid, muinasjutte ja muusikat.
  • Pakkuge näituse avamisel kokanduse tunnis valmistatud maailma rahvustoite ning valmistage muusikatunnis ette kogum erinevatest helidest ja lauludest.
  • Kutsuge kooli erineva päritoluga külalisi (nt õpilaste vanemaid) ja paluge neil rääkida oma sünniriigi kommetest, traditsioonidest ja tähtpäevade tähistamisest.
VAATA KALENDRIT