08.09

Kirjaoskusepäev

International Literacy Day

Kirjaoskusepäeva peetakse 8. septembril, mil tuletatakse rahvusvahelisele üldsusele meelde kirjaoskuse tähtsust indiviidile, kogukonnale ja ühiskonnale. Rahvusvahelise kirjaoskuse päeva idee sündis UNESCOl ning esimest korda tähistati seda 1965. aastal. 2003. aasta jaanuaris kuulutas ÜRO resolutsioon kirjaoskusele pühendatud aastakümne alanuks. Aastakümne 2003–2012 põhiteemaks oli alghariduse kättesaadavus kõigile.

Kirjaoskus on inimõigus, mis annab inimesele võimaluse arenemiseks, hariduse saamiseks ja oma võimete kasutamiseks. Kirjaoskus on parema tervise ja heaolu võti. See on tähtis ka naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse, rahu, ühiskonna arengu ja demokraatia seisukohalt. Haridus on väga oluline tüdrukute tuleviku vaates – koolis käinud tüdruk abiellub tõenäoliselt vanemana, saab vähem lapsi ja suudab laste eest paremini hoolitseda kui hariduseta tüdruk.

Ideid tegevusteks:

  • Arutle: miks on kirjaoskus igapäevaelus oluline? Millistes igapäevaelu tegevustes läheb kirjaoskust tarvis? Millist kirjaoskust vajab tänapäeva inimene?
  • Kujutle, milline on sinuvanuse inimese elu, kes pole saanud haridust.
  • Kuidas on tüdrukute ja naiste võimalused ning õigused haridusele aja jooksul Eestis muutunud? Kuidas on see toimunud mõnes teises maailma riigis?
  • Uuri eri tähestikke ja kirjuta neis oma nimi.
  • Loe uuesti oma lemmikraamatut ja jaga oma mõtteid teistega: tee selleteemaline lühivideo, fotolavastus, kirjuta arvustus vms.
  • Prindi kirjaoskusepäeva poster ja pane see klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks!
Temaatiline tund:

Arutlege kirjaoskuse olulisuse üle igapäevaelus. Õpilased koostavad nimekirja tegevustest, mille jaoks nad ühe päeva jooksul kirjaoskust kasutavad. Seejärel kujutlevad õpilased ette omavanuse tüdruku või poisi elu, kellel ei ole olnud võimalust koolis käia. Õpilased joonistavad kujutletud tegelastest pildisarju ning esitlevad neid tervele klassile.

Õpilased uurivad paarikaupa, kuidas on tüdrukute ja naiste võimalused ja õigused haridusele paranenud Eesti ajaloos. Koos selgitatakse, milliseid seadusandlikke meetmeid on ajaloo jooksul tüdrukute haridusvõimaluste parandamiseks rakendatud ning milline on olnud nende muudatuste mõju naiste elule. Õpilased koostavad oma tähelepanekute põhjal eesti tüdrukute haridustee ajatelje ning esitlevad seda kogu klassile.

VAATA KALENDRIT